Matematikcentrum

Lund University

Distans tentor under VT20 pga Covid19

För grundkurserna i Matematisk statistik och motsvarande kurser för högskoleingenjörer i Helsingborg kommer tentamen att ske via ett datorbaseratprov (Mozquizto), bedömningen kommer enbart att vara U/3 (detaljer).

För övriga kurser är målsättningen att vi ska kunna erbjuda ersättnings examination.

Vi kommer skicka ut information till alla anmälda när anmälningstiden stänger (2020-04-06 för tentorna i april). Det är därför extra viktigt att ni anmäler er till tentorna.

 

We plan and hope to offer alternative distance examination for all scheduld exams during the spring

Information and details will be sent out to all students that have registered in advance when the registration closes (e.g. 2020-04-06 for exams in April). It is therefore extra important that you register for the exams.

Tentamensanmälan i Matematisk statistik

Från och med hösten 2015 är det anonyma tentor med obligatorisk anmälan på alla kurser.

Anmälan görs i Studentportalen.

För mer information se LTHs tentainformation.