Matematikcentrum

Lund University

Här är samlade de senaste sex tentorna för de Matstat AK-kurser som ges på LTH. För MASA01 och FMS140 (för W), samt alla andra kurser, hänvisas till respektive kurshemsida.

FMS012/FMSF45 & MASB03: Matematisk statistik, allmän kurs 9hp D, F, I, Pi och fysiker, samt C-14 resp. E-12 och äldre

FMSF20: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för E-13 och yngre

FMS032/FMSF50: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för V, L

FMS035/FMSF55: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för M, C-15 och yngre

FMS086/FMSF70 & MASB02: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för B, BME, K, N och kemister