Matematikcentrum

Lund University

Kommande tentamenstillfällen / upcoming exams: Matematisk statistik

Anmälan alla tentamenstillfällen via Studentportalen.
Advance registration for all exams at the Student portal.

Mer information på svenska. Observera att det även gäller studenter på naturvetenskaplig fakultet på Matematisk statistik!

More information in English. Note that it also applies to students at the Faculty of science at Mathematical statistics!

All exams on LTH (FMSxxx) and all Science faculty (MASxxx) courses taught jointly

LTH exam schedule

Science faculty courses not in the schedule generator

See the course homepage for exams.

  • MASA01 Matematisk statistik, grundkurs, 15hp
  • MASC02 Inferensteori, 7.5hp
  • MASB11 Biostatistisk grundkurs, 7.5hp

Uppdateras av Magnsu Wiktorsson.