Matematikcentrum

Lund University

Tips om studieteknik

- Börja i tid. Det är lätt att tro att man kan den matematik som lärs ut i början på LTH från gymnasiet, men vidare matematikstudier bygger ofta på att tidigare moment verkligen har förståtts. Att förstå matematik kräver att man inte fastnar i detaljer som hindrar helhetssynen. Om man inte kommer igång från början är risken stor att man inte kan följa med i föreläsningarna, då moment överhoppas som förväntas ha blivit självklara.

- Matematik är ett förståelseämne, men förståelsen kan bara fås genom att man löser många räkneuppgifter. Att lösa räkneuppgifter innebär inte bara att få rätt svar, utan ännu mer att förstå den logik och matematik som leder fram till svaret. Analysera din lösning ordentligt, även på enklare uppgifter.

- Matematik är vetenskapens språk, och måste hanteras som ett sådant. Gör alltid lösningar som är så strukturerade att en kamrat som inte klarar talet kan förstå lösningen genom att läsa den utan muntlig förklaring. (Använd blyertspenna på rutat/linjerat papper.) Det matematiska symbolerna måste arbetas in genom upprepad träning, och logiken i matematiken framträder bara om man tränar på rätt sätt.

- Studera gärna i grupp och diskutera begrepp. Man lär sig mycket av att förklara för andra! Var kritisk mot de förklaringar du får.

- Under kursens gång blir problemen större och större - räkningarna längre och längre. Dela upp problemen i delproblem, och lös delproblemen. Om du inte vet vad du ska göra, tänk ut något du kan göra och se  efter om detta  hjälper dig att komma närmare en lösning på ursprungsproblemet. Men behöver inte ta hela lösningen i ett steg, man kan behöva testa olika saker. Men när problemet slutligen klarnat - skriv ut en ordentlig, logiskt korrekt och fullständig, lösning. Det sista steget - att rensa ut de ansatser som inte var användbara och finslipa de som var det - ökar ofta förståelsen för vad man gör.

- Förleds inte att tro att det är en bra att lära sig typproblem. När du behöver matematiken i andra ämnen eller ditt yrkesliv, så är dessa aldrig typproblem. Det är förståelsen av matematiken du behöver då. Så det är den du ska satsa på från början.

 

 

Kontakt

 

Studierektor Anders Holst

studierektor@math.lth.se