Matematikcentrum

Lund University

Kontakt

Studierektor Anders Holst

studierektor@math.lth.se

Studieteknik

 

Studiestart

Studier vid universitetet skiljer sig en del från studier på gymnasieskolan. Syftet med denna hemsida är att ge dig mer information om studierna och om studieteknik så att det blir lättare att klara denna övergång. Allmänt kan man säga att studenten vid universitetet har mindre styrning och större frihet att planera sina studier. Detta innebär också att man som student har ett större ansvar för sina studier. Målet är att man i slutet av sin studietid (och senare i arbetslivet) får ta hela ansvaret för sin vidareutbildning. Vid LTH arbetar lärarna vid alla institutioner för att skapa en bra utbildning. De olika kurserna hänger ihop. När det gäller just matematikutbildningen vill vi poängtera följande saker.

Ingen miniräknare, ingen formelsamling

Studierna i linjär algebra och analys handlar mycket om att förstå nya strukturer. T ex kommer ni att arbeta med derivator och integraler av funktioner som beror på många variabler. Ni kommer att räkna med ekvationssystem med många variabler. Uppgifterna är konstruerade så att själva sifferräknandet är relativt enkelt. Därför får man inte använda miniräknare på tentamen i matematik, utom på enstaka avancerade kurser. Målet för undervisningen är fokusera mindre på råräknande och formelbankande och mer på strukturer och förståelse. För stimulera till djupförståelse och uppmuntra studenterna till att träna på att härleda formler själva har vi beslutat att inte tillåta formelsamlingar på de inledande matematikkurserna. Övningsmaterialet är utformat med många kopplingar mellan olika kursmoment både inom och mellan kurserna.

Tentamen

Vid slutet av kursen blir det en skriftlig tentamen. Om man klarar tentamen så blir man godkänd på kursen. Det kan finna ytterligare krav för godkänd kurs. Det är lite olika på olika kurser. Under varje kurs arbetar föreläsarna, övningsledarna och studenterna för att ni skal lära er så mycket som möjligt. Ofta är det så att det är någon annan än föreläsaren som skriver tentamensuppgifterna. Många personer är inblandade i rättningen. Först upprättas ett rättningsmall. Alla rättarna är inblandade i detta. Varje tentamen rättas av en person och sedan kontrolleras rättningen av en annan person. Dessa två rättare går sedan genom tentan ytterligare en gång till och för in resultatet i ett rättningsprotokoll.

Matematiken är sammanflätat med övriga kurser

Under studierna vid LTH får man lära sig hur kunskaper i matematik och andra ämnen sitter ihop. Detta är svårt att förklara innan man kan den matematik som behövs, men illustrationer av tillämpningar finns i vårt undervisningsmaterial. När man får lite mer matematikkunskaper så kan man använda dessa för att lösa problem inom många vitt skilda områden, t ex medicinska frågeställningar, fysik, kemi.

Studieteknik

Universitetsstudier tar tid. För att lyckas bra är det viktigt att hitta en bra studieteknik. Ett första steg för att lyckas är att planera veckan. Ett vanligt misstag är att man tänker "Jag läser och räknar när jag får tid över", men man får sällan tid över. Schemalägg tid för att läsa i kursböckerna och för att räkna övningsuppgifter.

Arbeta gärna tillsammans med dina kursare så att ni kan diskutera saker som verkar oklara. Det blir dessutom roligare så.

 

Rolf Petterssons repetitionsmaterial