Matematikcentrum

Lund University

Skrivlokaler för matematikskrivningar

 

Här läggs information om vilka skrivsalar som gäller för olika program ut ca 4 veckor före aktuell tentamensperiod.

Under oktober 2020 ges enbart Linjär algebra i sal. 

MA:8: F

MA:9: F

MA:10: F

Sparta: π

Gasque: Övriga, inklusive omtentander

 

Alla andra tentor ges digitalt. Se mer information på resp tentas Canvas-sida. Har du anmält dig till tentan kommer du åt den.