Matematikcentrum

Lund University

Omregistrering

  • LTH tillåter inte att vi omregistrerar före början av aktuellt kurstillfälle.
  • Omregistrering görs genom att du skickar e-post till expedition@math.lth.se när kursen börjat.

  •  Ange Omregistrering på XXXXXX, där XXXXXX är den kurskod som du är registrerad på (inte nödvändigtvis den nyaste), som ämne och ange namn och personnummer i brevet. Om du inte vill ange hela personnumret så räcker födelsedatum.