Matematikcentrum

Lund University

Obligatoriska moment utöver tentamina

Under läsåret 2020/21 ersätts redovisningar med uppsättningar av quizar i Mozquizto.

FMAA01 Endimensionell analys (A-spåret)

A1: Färdighetsprov 1-2 och Redovisning 1 måste vara godkända för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för A1

(Redovisning 1 ersätt av quizzar läsåret 2020/21.)

Första uppgiften på A1-skrivningen består av sex uppgifter från färdighetsprov. Endast svar krävs.

Inför omtentamina  finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

A2: Inget obligatoriskt moment utöver tentamen.

A3: Redovisning 2 måste vara godkänd för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för A3  (Redovisning 2 ersätt av quizzar läsåret 2020/21.)

Inför omtentamina finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

När ett färdighetsprov eller en redovisning är godkänd läggs det/den som ett godkänt delprov i Ladok.

FMAA05 Endimensionell analys (B-spåret)

B1: Färdighetsprov 1-2 och Redovisning 1 måste vara godkända för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för B1.

(Redovisning 1 ersätt av quizzar läsåret 2020/2)

Första uppgiften på B1-skrivningen består av sex uppgifter från färdighetsprov. Endast svar krävs.

Inför omtentamina  finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

B2: Redovisning 2 måste vara godkänd för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för B2.

(Redovisning 2 ersätt av quizzar läsåret 2020/21.)

Inför omtentamina april och augusti finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

När ett färdighetsprov eller en redovisning är godkänd läggs det/den som ett godkänt delprov i Ladok.

 

FMAB30 Flerdimensionell analys

Det ingår en datorlaboration som schemaläggs under läsvecka 2.

Man får tentera utan att ha gjort laborationen. Det erbjuds kompletteringstillfällen ett par gånger om året. Se länk nederst på sidan för nästa sådant tillfälle.

Datorlaborationen redovisas som ett delprov i Ladok.

Innan ni kommer till datorövningen skall ni ha gjort uppgifterna på följande förberedelseblad. Om ni inte tittat på dessa kommer ni att bli tillbakaskickade, och blir alltså inte godkända. Ta med både läroboken och övningsboken till datorövningen.

Här är en Maplefil med själva övningen. Spara ner filen när du kommer till datorsalen, exempelvis på skrivbordet, och dubbelklicka på den; då borde Maple starta upp automatiskt. Följ sedan bara instruktionerna i filen. All information angående Maple du behöver för att utföra övningen finns i filen, men det kan också vara bra att läsa igenom följande korta introduktion.

 

FMAF01 Funktionsteori

Två  "inlämningsuppgifter" måste vara godkända för att man skall få tentera. De redovisas i Ladok som
 ett delprov, Inlämningsuppgifter  (före HT16: Datorlaborationer).  Om man t ex vid kursens slut klarat den första inlämningsuppgiften men inte den andra så lägger vi in U på delprovet med anmärkningen GU. Från och med HT 2018 består den första inlämningsuppgiften av fem quizzar i mosquizto som görs efter hand under kursens gång medan den andra inlämingsuppgiften består av ett blad med uppgifter till vilka skriftliga lösningar skall lämnas in senast ett visst datum. De inlämnade lösningarna rättas och om de inte är godkänta finns möjligheter att lämna in kompletteringar. Kurschefen anger ett sista datum innan tentan då uppgiften måste vara godkänd.

De obligatoriska momenten görs på bestämda tider då kursen ges, se aktuellt kursprogram under  hemsida för Funktionsteori , samt inför relevanta omtentamensperioder. Se länk nederst på sidan för nästa sådant tillfälle.

Inlämningsuppgifterna kan hämtas på kurshemsidan.

 

FMAF05 System & transformer

Två  inlämningsuppgifter måste vara godkända för att man skall få tentera.  De redovisas i Ladok som ett delprov, Inlämningsuppgifter  (före HT16: Datorlaborationer).

Från och med HT 2019 består den första inlämningsuppgiften av fem quizzar i mosquizto som görs efter hand under kursens gång medan den andra inlämingsuppgiften består av ett blad med uppgifter till vilka skriftliga lösningar skall lämnas in senast ett visst datum.

Om man vid kursens slut klarat den första inlämningsuppgiften men inte den andra så lägger vi in U på delprovet med anmärkningen GU.

De obligatoriska momenten ges på bestämda tider då kursen ges , se aktuellt kursprogram under  hemsida för System & transformer , samt inför relevanta omtentamensperioder. Kontakta studierektor om de senare.

Inlämningsuppgifter  finns på hemsidan för senaste kursomgången.

 

FMAF10 Tillämpad matematik - linjära system

Det ingår två datorlaborationer.

Man får tentera utan att ha gjort laborationerna. Det erbjuds kompletteringstillfällen inför omtentamina. Kontakta studierektor angående detta.

 Datorlaborationerna redovisas som ett delprov i Ladok. En student som bara gjort den andra laborationen är underkänd på delprovet med anmärkningen UG.

 Handledningar till laborationerna samt filer som behövs finns på hemsidan för senaste kursomgången.

 Material till laborationerna finns på hemsidan för senaste kursomgången.

FMAN55 Kontinuerliga system

(Äldre kurskod FMA021)

Det ingår två datorlaborationer. (För studenter som registrerades våren 2015 eller tidigare, fyra.)

Man får tentera utan att ha gjort laborationerna. Det erbjuds kompletteringstillfällen ett par gånger om året. Kontakta studierektor om detta.

Datorlaborationerna redovisas som ett delprov i Ladok. En student som missat den andra laborationen är underkänd på delprovet med specifikationen GU.

Handledningar till laborationerna samt filer som behövs finns på hemsidan för senaste kursomgången.

Nästa extra tillfälle att göra obligatoriska moment  (om man inte redan är godkänd på dem)

 

Inför tentorna i mars 2021:

 

Endimensionell analys

 

Quizzar och färdighetsprov kommer att vara öppna 25 -30 mars.

 

FMAF01 Funktionsteori

Quizzarna kommer att vara öppna 25-30 mars . (Var noggrann med att göra Quizzarna till rätt kurs.)  Quizzar som du klarat under läsåret 2020/21 behöver inte göras om. Quizzar från föregående läsår måste däremot göras om.

De som gjort quizzar nu under hösten kommer säkert åt quizzarna i januari. Annars bör du kontakta expedition@math.lth.se eller studierektor@math.lth.se för att bli tillagd som deltagare.

Inlämningsuppgifter: Kompletteringar till inlämningsuppgifter lämnas in som inlämningsuppgifter på speciella Canvas-sidor. Sista inlämningsdag är ???? kl 15.00,  Kontakta expedition@math.lth.se eller studierektor@math.lth.se för att få tillträde till relevant Canvas-sida.

 

FMAF05 System och transformer

Quizzarna kommer att vara öppna 25-30 mars . (Var noggrann med att göra Quizzarna till rätt kurs.)  Quizzar som du klarat under läsåret 2020/21 behöver inte göras om. Quizzar från föregående läsår måste däremot göras om.

De som gjort quizzar nu under hösten kommer säkert åt quizzarna i januari. Annars bör du kontakta expedition@math.lth.se eller studierektor@math.lth.se för att bli tillagd som deltagare.

Inlämningsuppgifter: Kompletteringar till inlämningsuppgifter lämnas in som inlämningsuppgifter på speciella Canvas-sidor. Sista inlämningsdag är ???? kl 15.00,  Kontakta expedition@math.lth.se eller studierektor@math.lth.se för att få tillträde till relevant Canvas-sida.