Matematikcentrum

Lund University

Obligatoriska moment utöver tentamina

FMAA01 Endimensionell analys (A-spåret)

A1: Färdighetsprov 1-2 och Redovisning 1 måste vara godkända för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för A1


Från och med HT2014 består första uppgiften på A1-skrivningen  av 10 frågor från färdighetsprov. Det krävs att man svarar rätt på minst 8 av dem för att man skall ha möjlighet att bli godkänd på skrivningen. (Endast svar krävs.)

Inför omtentamina i januari och maj finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

A2: Redovisning 2 måste vara godkänd för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för A2

Inför omtentamina i maj och augusti  finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

A3: Inget obligatoriskt moment utöver tentamen.

När ett färdighetsprov eller en redovisning är godkänd läggs det/den som ett godkänt delprov i Ladok.

FMAA05 Endimensionell analys (B-spåret)

B1: Färdighetsprov 1-2 och Redovisning 1 måste vara godkända för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för B1.

Från och med HT2014 består första uppgiften på B1-skrivningen av 10 frågor från färdighetsprov. Det krävs att man svarar rätt på minst 8 av dem för att man skall ha möjlighet att bli godkänd på skrivningen. (Endast svar krävs.)

Inför omtentamina i januari och maj finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

B2: Redovisning 2 måste vara godkänd för att man skall få tentera. Det är bara möjligt att göra dem under begränsade tidsintervall. Se aktuellt kursprogram under hemsida för B2.

Inför omtentamina i maj och augusti finns möjlighet att komplettera, se länken längst ned. För uppgifter och instruktioner se länk.

När ett färdighetsprov eller en redovisning är godkänd läggs det/den som ett godkänt delprov i Ladok.

FMA430 Flerdimensionell analys

Det ingår en datorlaboration som schemaläggs under läsvecka 2.

Man får tentera utan att ha gjort laborationen. Det erbjuds kompletteringstillfällen ett par gånger om året. Se länk nederst på sidan för nästa sådant tillfälle.

Datorlaborationen redovisas som ett delprov i Ladok.

Innan ni kommer till datorövningen skall ni ha gjort uppgifterna på följande förberedelseblad. Om ni inte tittat på dessa kommer ni att bli tillbakaskickade, och blir alltså inte godkända. Ta med både läroboken och övningsboken till datorövningen.

Här är en Maplefil med själva övningen. Spara ner filen när du kommer till datorsalen, exempelvis på skrivbordet, och dubbelklicka på den; då borde Maple starta upp automatiskt. Följ sedan bara instruktionerna i filen. All information angående Maple du behöver för att utföra övningen finns i filen, men det kan också vara bra att läsa igenom följande korta introduktion.

 

FMAF01 Funktionsteori

Två  inlämningsuppgifter måste vara godkända för att man skall få tentera. (För studenter som registrerades HT2014 eller tidigare även två laborationer.) De redovisas i Ladok som
 ett delprov, Inlämningsuppgifter  (före HT16: Datorlaborationer).  Om man vid kursens slut klarat den första inlämningsuppgiften men inte den andra så lägger vi in U på delprovet med anmärkningen GU.

De obligatoriska momenten görs på bestämda tider då kursen ges, se aktuellt kursprogram under  hemsida för Funktionsteori , samt inför relevanta omtentamensperioder. Se länk nederst på sidan för nästa sådant tillfälle.

Inlämningsuppgifterna kan hämtas på kurshemsidan.

 

FMAF05 System & transformer

Två  inlämningsuppgifter måste vara godkända för att man skall få tentera. (För studenter som registrerades HT2014 eller tidigare även två laborationer.) De redovisas i Ladok som ett delprov, Inlämningsuppgifter  (före HT16: Datorlaborationer). Om man vid kursens slut klarat den första inlämningsuppgiften men inte den andra så lägger vi in U på delprovet med anmärkningen GU.

De obligatoriska momenten ges på bestämda tider då kursen ges , se aktuellt kursprogram under  hemsida för System & transformer , samt inför relevanta omtentamensperioder. Kontakta studierektor om de senare.

Inlämningsuppgifter och material till laborationerna finns på hemsidan för senaste kursomgången.

 

FMAF10 Tillämpad matematik - linjära system

Det ingår två datorlaborationer.

Man får tentera utan att ha gjort laborationerna. Det erbjuds kompletteringstillfällen inför omtentamina. Kontakta studierektor angående detta.

 Datorlaborationerna redovisas som ett delprov i Ladok. En student som bara gjort den andra laborationen är underkänd på delprovet med anmärkningen UG.

 Handledningar till laborationerna samt filer som behövs finns på hemsidan för senaste kursomgången.

 Inlämningsuppgifter och material till laborationerna finns på hemsidan för senaste kursomgången.

FMA021 Kontinuerliga system

Det ingår två datorlaborationer. (För studenter som registrerades våren 2015 eller tidigare, fyra.)

Man får tentera utan att ha gjort laborationerna. Det erbjuds kompletteringstillfällen ett par gånger om året. Kontakta studierektor om detta.

Datorlaborationerna redovisas som ett delprov i Ladok. En student som missat den andra laborationen är underkänd på delprovet med specifikationen GU.

Handledningar till laborationerna samt filer som behövs finns på hemsidan för senaste kursomgången.

Nästa extra tillfälle att göra obligatoriska moment

Inför januariperioden 2018:

Man kan göra Färdighetsprov 1 och 2 under perioden 18-29 december 2017.

Studenter som behöver klara Redovisningsuppgift 1 inför tentamina i början av januari kan göra det under perioden 13-19 december. Kontakta studierektor@math.lth.se för att boka tid.

Under denna period kan också studenter som började HT16 eller tidigare göra Redovisningsuppgift 2.

Äldre studenter som vill lämna in Inlämningsuppgifter i System och transformer skall kontakta studierektor senast den 15 december. (Inlämningen kan göras något senare.)

 

Inför marsperioden 2018:

Studenter som skall tentera Endimensionell analys, delkurs B2, lördagen den 17 mars (då A3 går) och som inte är godkända på Redovisningsuppgift 2 kan redovisa under perioden 1-7 mars.

Kontakta studierektor@math.lth.se för att boka tid,

 Äldre studenter som vill lämna in Inlämningsuppgifter i Funktionsteori skall kontakta studierektor senast den 28 februari. (Inlämningen kan göras något senare.)

För övriga kurser: Kontakta studierektor@math.lth.se

 

Inför aprilperioden 2018:

Man kan göra Färdighetsprov 1 och 2 under perioden 19-23 mars 2018.

Studenter som behöver klara Redovisningsuppgift 1 eller 2 inför tentamina i april kan göra det under perioden 22-29 mars. Kontakta studierektor@math.lth.se för att boka tid.

Studenter som vill lämna in Inlämningsuppgifter i Funktionsteori skall kontakta studierektor senast den 18 mars . (Inlämningen kan göras något senare.)

Äldre studenter som vill lämna in Inlämningsuppgifter i System och transformer skall kontakta studierektor senast den 20 mars . (Inlämningen kan göras något senare.)

För övriga kurser: Kontakta studierektor@math.lth.se