Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

Tentamensvisning måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

Information om resultaten på marstentorna 2018

Eftersom Ladok stänger den 21 mars kan resultaten inte läggas in i Ladok förrän efter den 9 april. I stället kommer resultatslistor att sättas upp på anslagstavlan utanför Hörmandersalen på bottenvåningen i Matematikhuset, Prognoserna för när detta kommer att ske kommer under respektive tentamen nedan. På listorna anges (enligt LTH:s bestämmelser) inte namn utan enbart maskerade personnummer (**MMDD*X*X) och resultat. Inom varje lista kommer resultaten att vara ordnade efter maskerat personnummer. (I de fall som två studenter får samma maskerade personnummer får vi hitta på en speciallösning. Information om den kommer här.) Vi reserverar oss för alla eventuella felskrivningar på listorna.

 FMAA01 Endimensionell analys, A1

Listor finns på bottenvåningen i Matematikhuset.

Visning: 17 april kl. 12:45-13.00 i MH:333.

FMAA01 Endimensionell analys, A3

Visning: 27 april kl. 12:30- 13:00  i MH:332A & MH:332B.

 

FMAA05 Endimensionell analys, B1 (9 april)

Läggs in i Ladok under eftermiddagen 24 april. Information om visningstid (förmodligen i nästa vecka) kommer.

 

FMAA05 Endimensionell analys, B2

Visning: 27 april kl. 12:30 - 13:00 i MH:332A & MH:332B.

 Omtentamen 12 april: Resultat i Ladok (25 april). Tid för visning publiceras här under någon av de närmsta dagarna. Anledningen att tid inte bestämts tidigare är att nya Ladok fungerar illa och expeditionen haft svårt att förutspå när resultaten skulle komma in i Ladok.

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

Några resultat blev klara och hann läggas in innan Ladok stängde. Dessa finns på anslagstavlan i mattehusets foajé.

Information om när resten av rättningen blir klar följer. Fler resultat är nu, (4/4) uppsatta i Matematikhusets foajé.

 Visning tisdag 10/4 kl. 12:05 MH:332A & MH:332B

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

 

Alla resultat finns på anslagstavlan i mattehusets foajé (6/4)

Visning tisdag 10/4 kl. 12:05 MH:332A & MH:332B

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 

C, D, F  och I klara och inlagda i gamla Ladok den 21 mars. Listor finns på bottenvåningen i Matematikhuset.

Övriga program: Flera betyg är idag (29/3) uppsatta på anslagstavlan i Matematikhusets foajé.

Visning för C, D & F tisdag 27 mars kl. 12:30 i sal MH:332B

Visning för I tisdag 27 mars kl. 12:30 i sal MH:333

Visning för övriga program måndag 9 april kl. 12:10-12:30 i sal MH:332A.

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

Klar och inlagd i gamla Ladok den 21 mars. Listor finns på bottenvåningen i Matematikhuset.

 Visning för Pi tisdag 27 mars kl. 12:30 i sal MH:332A

FMAF01 Funktionsteori

 

Klar och inlagd i gamla Ladok den 21 mars. Listor finns på bottenvåningen i Matematikhuset.

Visning onsdag 28 mars kl. 12:30 i sal MH:309A.

Funktionsteori 9 april Just nu (24 april) är rättningen långt från färdig. Den lär ta minst en vecka till - plus tid för inläggning.

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

Ni som skrev tentan den 16/3 2018 kommer att få mail med resultatet.

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 Listor finns på bottenvåningen i Matematikhuset.

Visning: 5 april kl. 12:10-12:40 i MH:332A.

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

Information kommer.

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

Inlagda i gamla ladok den 19 mars.

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30