Matematikcentrum

Lund University

 

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

Efter tentamensvisningen kan man få se sin skrivning på expeditionen  måndag & onsdag 09:00 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen). Skrivningarna sparas bara i två år.

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAA01 Endimensionell analys, A1

Visning: 17 maj kl. 12.15-12.45 i MH:350.

FMAA01 Endimensionell analys, A2

Beräknas klar: 20 maj 2019.

Visning 20 maj kl. 12:05 i sal MH:333

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

Beräknas klar: 27 maj 2019.

Visning 29 maj kl. 12:10-12:30 i sal MH:309A.

FMAA05 Endimensionell analys, B1 

Beräknas klar: 22 maj 2019.

Visning fredagen den 24/5 kl. 12:10 i sal MH:333.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

Beräknas klar: 27 maj 2019.

Visning 29 maj kl. 12:10-12:30 i sal MH:309A.

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

Visning: 20 augusti kl. 12:15 i sal MH:333 för tentan som skrevs den 1 juni

FMAA25 Diskret matematik

 

FMAA60 Introduktion till reell analys

Beräknas klar: 22 maj 2019.

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

Visning: 20 augusti kl. 12:15 i sal MH:333 för tentan som skrevs den 1 juni

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

Visning: 21 maj kl. 12.00 i MH:333.

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

Visning: 21 maj kl. 12.00 i MH:333.

FMAF01 Funktionsteori

Visning: Expeditionen. Måndagar & onsdagar kl. 9-12.

FMAF05 System & transformer

Visning: Expeditionen. Måndagar & onsdagar kl. 9-12.

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

Visning: 6 maj kl. 12:15-12:45 i MH:453B.

FMAN10 Algebraiska strukturer

Visning: Expeditionen. Måndagar & onsdagar kl. 9-12.

FMAN55 Kontinuerliga system 

Beräknas klar: 27 maj 2019.

FMAN60 Optimering

Beräknas klar: 22 maj 2019.

Visning: 29 maj kl. 12.10-12.40 i MH 350.

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

Beräknas klar: 17 maj 2019. 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

Beräknas klar: 17 maj 2019.

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

 Visning: Expeditionen. Måndagar & onsdagar kl. 9-12.

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer 

Beräknas klar: 22 maj 2019.

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30

Place marker here for more fields