Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

Tentamensvisning måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

FMA021 Kontinuerliga system

 

FMA051 Optimering

 

FMAA25 Diskret matematik


FMA420 Linjär algebra

 Beräknas klar den 27 september

FMA430 Flerdimensionell analys

 Beräknas klar den 20 september.

Visning: 25 september kl. 12:15-12:45 i MH:333.

FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, delkurs tredimensionell vektoranalys

 

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 Visning: 23 augusti kl. 12:15-12:45 i MH:333.

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 Beräknas klar den 6 september.

Visning: 11 september kl. 12:05-12:30 i MH:333.

FMAA01 Endimensionell analys, A3

Beräknas klar den 13 september.

Visning 18 september kl. 12:30 sal MH:333.

FMAA05 Endimensionell analys, B1

 Beräknas klar den 6 september.

Visning 15 september kl.12:10 i sal MH:333.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 Klar. Visning 4 september kl. 12:15 - 12:45, MH:333

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

FMAF01 Funktionsteori

 

FMAF05 System & transformer

 Beräknas klar tisdag 5 september 2017.

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

Visning: 23 augusti kl. 11:00-11:30 i MH:453B .

FMN011 Numerisk analys


FMN050/FMNF10 Numerisk analys


FMN140 Beräkningsprogrammering

 

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer

 

 

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen  (Semesterstängt 10 juli till 8 augusti. E-post till expedition@math.lth.se läses.)
helgfri måndag-fredag
10.15-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30