Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

Tentamensvisning måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 

FMAA01 Endimensionell analys, A2

Visning: 9 maj kl. 12:05 i MH:230

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

FMAA05 Endimensionell analys, B1 (9 april)

Läggs in i Ladok under eftermiddagen 24 april. Information om visningstid (förmodligen i nästa vecka) kommer.

Visning: Onsdag 2 maj kl. 12:05 i MH:333.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

Från den 14/4. Beräknas klar den 29 maj 

Visning: 18 maj kl. 12:30-13:00 i MH:309A & MH:309B.

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

Från den 14/4. Beräknas klar den 29 maj 

Visning: 18 maj kl. 12:30-13:00 i MH:309A & MH:309B.

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

Visning fredag 4 maj kl. 12:05 i MH:309A

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

Beräknas klar den 15 maj 2018.

Visning torsdag 17 maj kl. 12:30 i MH:332B.

FMAF05 System & transformer

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 Visning: 8 maj kl. 12:15-12:45 i MH:333.

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

Information kommer.

 FMAN60 Optimering

Visning: 8 maj kl. 12:15-12:45 i MH:333.

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

Visning 16 augusti kl. 12:30 i sal  MH:309A

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30