Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

Tentamensvisning måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

FMAA01 Endimensionell analys, A1

Beräknas klar den 15 januari 2018. 

Visning onsdag 17 januari kl. 12:30 MH:348.

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 Beräknas klar  den 7 februari 2018.

Visning torsdag 15 februari kl. 12:05 sal MH:332B & MH:333

FMAA01 Endimensionell analys, A3

Beräknas klar  den 9 februari 2018.

Visning 9 februari kl. 12:10, sal MH:332B & MH:333

FMAA05 Endimensionell analys, B1

 Visning den 26 januari 2018 kl. 12:05-12:35 i MH:309A.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

Beräknas klar  den 9 februari 2018.

Visning för Bi, L & V 7 februari kl. 12:05, sal MH:332B & MH:333

Visning för E & I 9 februari kl. 12:10, sal 309A

Visning för F, N & Pi 9 februari kl. 12:10, sal MH:332B & MH:333

Visning för B & K 12 februari kl. 12:00-12:30, sal MH:332A

Visning för W 12 februari kl. 12:00-12:30, sal MH:332B

Visning för C & D 13 februari kl. 12:30, sal MH:333

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

FMAA25 Diskret matematik

 

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

Beräknas klar den 6 februari 2018.

Visning 7 februari kl. 12:30, MH:309A.

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys, delkurs tredimensionell vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 

FMAF05 System & transformer

 Beräknas klar den 29 januari 2018.

Visning: 1 februari 2018 kl. 12:10-13:00 i MH:333.

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

FMAN55 (FMA021) Kontinuerliga system

 

FMAN60 (FMA051) Optimering

 Visning: 22 februari kl. 12:15-12:45 i MH:333.

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10 (FMN050) Numerisk analys

 

FMNF15 (FMN140) Beräkningsprogrammering

 

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer

 Visning: 26 januari 2018 kl. 12:30 -13:00 i MH:333.

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30