Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

Efter tentamensvisningen kan man få se sin skrivning på expeditionen  måndag & onsdag 09:00 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen). Skrivningarna sparas bara i två år.

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 Färdigrättad. Visning fredag 21 september kl. 12:10, sal MH:333. 

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

Beräknas klar: 21 september

Visning på expeditionen måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00, från den 1 oktober.

FMAA05 Endimensionell analys, B1 

 

FMAA05 Endimensionell analys, B2

Beräknas klar: 21 september

Visning på expeditionen måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00, från den 1 oktober.

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

Beräknas klar: 12 september 

Visning: 13 september 2018 kl. 12:15-12:45 i MH:309A

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

Beräknas klar: 12 september 

Visning: 13 september 2018 kl. 12:15-12:45 i MH:309A

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

Beräknas klar 21 september

Visning: 24 september 2018 kl. 12:15-12:45 i MH:309A

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 Beräknas klar den 25 september.

Visning: 27 september kl. 12:30 i MH:309A.

FMAF05 System & transformer

 Färdigrättad.

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 Färdigrättad. Visning på expedtionen må-on 10:30-12:00.

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 Färdigrättad. Visning: 30 augusti 2018 kl. 15:15 i MH:453B

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

 FMAN60 Optimering

 Färdigrättad. Visning: 13 september 2018 kl. 12:00-12:30 i MH:350

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

  Färdigrättad.

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

 Färdigrättad.

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

Färdigrättad. Visning på expedtionen må-on 10:30-12:00.

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30