Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

Tentamensvisning måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

FMAA05 Endimensionell analys, B1 (9 april)

 

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

Visning 27 augusti kl. 12:30 i sal MH:333

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

Visning 27 augusti kl. 12:30 i sal MH:333

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 Visning 20 augusti kl.10:30  i sal MH:333

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 Vsining  20 augusti kl.10:30  i sal MH:333

FMAF01 Funktionsteori

 

FMAF05 System & transformer

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

 FMAN60 Optimering

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

Visning 16 augusti kl. 12:30 i sal  MH:309A

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30