Matematikcentrum

Lund University

Matematik LTH

Matematikcentrums undervisning sker på nästan samtliga utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola.

Här finns en sammanställning över samtliga kurser i matematik som ges för civilingenjörsprogrammen och för brandingenjörsprogrammet :

År: 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret matematik FMA091 6,0
Endimensionell analys A1 FMAA01
0108
5,0
Endimensionell analys A2 FMAA01
0208
5,0
Endimensionell analys A3 FMAA01
0308
5,0
Endimensionell analys B1 FMAA05
0108
8,0
Endimensionell analys B2 FMAA05
0208
7,0
Flerdimensionell analys FMA430 6,0
Flerdimensionell analys med vektoranalys FMA435 7,5
Geometri FMA135 6,0
Linjär algebra FMA420 6,0
Matematisk kommunikation FMAA30 4,5
Matematisk modellering FMAA10 3,0

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Funktionsteori FMAF01 7,0
Linjär och kombinatorisk optimering FMA240
FMA240F
6,0
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt FMAF25 3,0
System och transformer FMAF05 7,0
Tillämpad Matematik - Partiella Differentialekvationer FMAF15 7,5
Tillämpad matematik - Linjära system FMAF10 5,0

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebra FMA190
FMA190F
6,0
Algebraiska strukturer 2 MATM11
FMAN10
FMAN10F
7,5
Analytiska funktioner FMA130 6,0
Bildanalys FMA170
FMA170F
6,0
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7,5
Bildanalys, projektdel FMA175 3,0
Biomatematik FMAN01
FMAN01F
7,5
Datorseende FMA270
FMA271F
6,0
Datorseende, projektdel FMA272 3,0
Examensarbete i matematik FMA820 30,0
Funktionalanalys och harmonisk analys FMA260
FMA260F
7,5
Introduktion till statistisk maskininlärning FMA999
FMA999F
3,0
Kontinuerliga system FMA021
FMA022F
7,5
Kontinuerliga system, projektdel FMA023 3,0
Kvantberäkningar FMAN05 6,0
Matematiska strukturer FMA111
FMA111F
6,0
Matristeori FMA120
FMA120F
6,0
Matristeori, projektdel FMA125 3,0
Medicinsk bildanalys FMAN30
FMAN30F
7,5
Numeriska metoder i flerkroppsdynamik fmn110 7,5
Olinjära dynamiska system FMA140
FMA140F
6,0
Olinjära dynamiska system FMAN15 7,5
Olinjära dynamiska system, projektdel FMA145 3,0
Optimering FMA051
FMA051F
6,0
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMA250
FMA250F
7,5
Projekt i matematik FMAN35 3,0
Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3,0
Variationskalkyl FMA200
FMA200F
6,0
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7,5

 

 

 Nedanstående länkar leder till LTHs kursdatabaser

 

Info ur LTHs kursdatabas om kurser vid Matematikcentrum

För varje kurs gäller: Länken KS leder till kursplanen, T ger alla läsårets skrivningar på kursen och kurskoden ger information om när kursen går.

 

Vill du ha sammanställning över alla kurser som ingår i ditt program (även andra ämnen) gör din sökning här

Information om vilka kurser som ingår i progammen.