Matematikcentrum

Lund University

Matematik LTH

Matematikcentrums undervisning sker på nästan samtliga utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola.

Här finns en sammanställning över samtliga kurser i matematik som ges för civilingenjörsprogrammen och för brandingenjörsprogrammet :

År: 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Endimensionell analys A1 FMAA01
0108
5,0
Endimensionell analys A2 FMAA01
0208
5,0
Endimensionell analys A3 FMAA01
0308
5,0
Endimensionell analys B1 FMAA05
0108
8,0
Endimensionell analys B2 FMAA05
0208
7,0
Flerdimensionell analys FMA430 6,0
Flerdimensionell analys med vektoranalys FMA435 7,5
Linjär algebra FMA420 6,0
Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel FMAA20 7,5
Matematisk kommunikation FMA085 4,5
Matematisk modellering FMAA10 3,0

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret Matematik FMAA25
FMA091F
7,5
Funktionsteori FMAF01 7,0
Linjär och kombinatorisk optimering FMA240
FMA240F
6,0
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt FMAF25 3,0
System och transformer FMAF05
FMAF05F
7,0
Tillämpad matematik - Linjära system FMAF10 5,0

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer 2 MATM11
FMAN10
FMAN10F
7,5
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7,5
Biomatematik FMAN01
FMAN01F
7,5
Datorseende FMA270
FMA271F
6,0
Examensarbete i matematik FMA820 30,0
Funktionalanalys och harmonisk analys FMA260
FMA260F
7,5
Kontinuerliga system FMA021
FMA022F
7,5
Maskininlärning FMAN45
FMAN45F
7,5
Matematiska strukturer FMA111
FMA111F
6,0
Matristeori FMA120
FMA120F
6,0
Medicinsk bildanalys FMAN30
FMAN30F
7,5
Olinjära dynamiska system FMAN15 7,5
Optimering FMA051
FMA051F
6,0
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMA250
FMA250F
7,5
Projekt i matematik FMAN35 3,0
Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3,0
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7,5

 

 

 Nedanstående länkar leder till LTHs kursdatabaser

 

Info ur LTHs kursdatabas om kurser vid Matematikcentrum

För varje kurs gäller: Länken KS leder till kursplanen, T ger alla läsårets skrivningar på kursen och kurskoden ger information om när kursen går.

 

Vill du ha sammanställning över alla kurser som ingår i ditt program (även andra ämnen) gör din sökning här

Information om vilka kurser som ingår i progammen.