Matematikcentrum

Lund University

Matematik LTH

Matematikcentrums undervisning sker på nästan samtliga utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola.

Här finns en sammanställning över samtliga kurser i matematik som ges för civilingenjörsprogrammen och för brandingenjörsprogrammet :

År: 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Endimensionell analys A1 FMAA01
0108
5,0
Endimensionell analys A2 FMAA01
0208
5,0
Endimensionell analys A3 FMAA01
0308
5,0
Endimensionell analys B1 FMAA05
0108
8,0
Endimensionell analys B2 FMAA05
0208
7,0
Flerdimensionell analys FMAB30 6,0
Flerdimensionell analys med vektoranalys FMAB35 7,5
Introduktion till reell analys FMAA60 7,5
Linjär algebra FMAB20 6,0
Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel FMAA20 7,5
Matematik, linjär algebra (Helsingborg) FMAA55 4,5
Matematisk analys (Helsingborg) FMAA50 13,5
Matematisk kommunikation FMAA30 4,5
Matematisk modellering FMAA10 3,0

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret Matematik FMAA25
FMA091F
7,5
Funktionsteori FMAF01 7,0
Linjär och kombinatorisk optimering FMAF35
FMA240Fny
6,0
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt FMAF25 3,0
System och transformer FMAF05 7,0
Tillämpad matematik - Linjära system FMAF10 5,0

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer 2 MATM11
FMAN10
FMAN10F
7,5
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7,5
Biomatematik FMAN01
FMAN01F
7,5
Datorseende FMAN85
FMA271Fny
6,0
Examensarbete i matematik FMAM05 30,0
Funktionalanalys och harmonisk analys FMAN80
FMA260Fny
7,5
Fördjupningskurs i valt område av matematiken FMAN90 7,5
Kontinuerliga system FMAN55
FMA022F
7,5
Maskininlärning FMAN45
FMAN45F
7,5
Matematiska strukturer FMAN65
FMA111Fny
6,0
Matristeori FMAN70
FMA121F
6,0
Medicinsk bildanalys FMAN30
FMAN30F
7,5
Olinjära dynamiska system FMAN15 7,5
Optimering FMAN60
FMA051F
6,0
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMAN75
FMA250Fny
7,5
Projekt i matematik FMAN35 3,0
Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3,0
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7,5

 

 

 Nedanstående länkar leder till LTHs kursdatabaser

 

Info ur LTHs kursdatabas om kurser vid Matematikcentrum

För varje kurs gäller: Länken KS leder till kursplanen, T ger alla läsårets skrivningar på kursen och kurskoden ger information om när kursen går.

 

Vill du ha sammanställning över alla kurser som ingår i ditt program (även andra ämnen) gör din sökning här

Information om vilka kurser som ingår i progammen.