Matematikcentrum

Lund University

Matematik LTH

(Se längst ned för Numerisk analys LTH)

Matematikcentrums undervisning sker på nästan samtliga utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola.

Här finns en sammanställning över samtliga kurser i matematik som ges för civilingenjörsprogrammen,  för brandingenjörsprogrammet  och för högskoleingenjörsprogrammen i Helsingborg.

År: 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret matematik FMAB75
FMA091F
7,5
Endimensionell analys A1 FMAB45 5,0
Endimensionell analys A2 FMAB50 5,0
Endimensionell analys A3 FMAB60 5,0
Endimensionell analys B1 FMAB65 7,5
Endimensionell analys B2 FMAB70 7,5
Flerdimensionell analys FMAB30 6,0
Flerdimensionell analys med vektoranalys FMAB35 7,5
Introduktion till reell analys FMAA60 7,5
Linjär algebra FMAB20 6,0
Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel FMAA20 7,5
Matematik, linjär algebra (Helsingborg) FMAA55 4,5
Matematisk analys (Helsingborg) FMAA50 13,5
Matematisk kommunikation FMAB55 5,0
Matematisk modellering FMAB40 4,0

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Funktionsteori FMAF01 7,0
Linjär och kombinatorisk optimering FMAF35
FMA240F
6,0
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt FMAF25 3,0
System och transformer FMAF05
FMAF05F
7,0
Tillämpad matematik - Linjära system FMAF10 5,0

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer 2 MATM11
FMAN10
FMAN10F
7,5
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7,5
Biomatematik FMAN01
FMAN01F
7,5
Datorseende FMAN95
FMA271F
7,5
Examensarbete i matematik FMAM05 30,0
Funktionalanalys och harmonisk analys FMAN80
FMAN80F
7,5
Fördjupningskurs i valt område av matematiken FMAN90 7,5
Kontinuerliga system FMAN55
FMA022F
7,5
Maskininlärning FMAN45
FMAN45F
7,5
Matematiska strukturer FMAN65
FMA111Fny
6,0
Matristeori FMAN70
FMA121F
6,0
Medicinsk bildanalys FMAN30
FMAN30F
7,5
Olinjära dynamiska system FMAN15 7,5
Optimering FMAN60
FMAN60F
6,0
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMAN75
FMA250Fny
7,5
Projekt i matematik FMAN35 3,0
Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3,0
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7,5

 

Numerisk analys LTH 

År: 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
MATLAB programering för maskinteknologi (delkurs) FMEA30 3,0
Numeriska metoder i bioteknologi (delkurs) KKKA01 4,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Beräkningsprogrammering FMNF15 6,0
Numerisk analys FMNF05 6,0
Numerisk analys FMNF10 6,0

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy NUMN21
FMNN25
FMNN25F
7,5
Examensarbete i Numerisk analys FMNM01 30,0
Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik NUMN30
FMNN30
FMN020F
7,5
Multigridmetoder för differentialekvationer FMNN15 4,0
Numerisk linjär algebra FMNN01
FMNN01F
7,5
Numeriska metoder för datorgrafik FMNN35
FMN100Fny
6,0
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN20
FMNN10
FMNN10F
8,0
Simuleringsverktyg NUMN05
FMNN05
FMNN05F
7,5

(Se även motsvarande sidor för kandidatprogrammet och masterprogrammet på Naturvetenskapliga fakulteten för några kurser som ej ges inom LTH's program men vilka kan läsas som fristående kurser vid intresse.)

 

 

Info ur LTHs kursdatabas om kurser vid Matematikcentrum

För varje kurs gäller: Länken KS leder till kursplanen, T ger alla läsårets tentamina på kursen och kurskoden ger information om när kursen går.

Information om vilka kurser som ingår i progammen.

Via denna länk hittar du information om alla kurser - inte bara vid Matematikcentrum - som ingår i ditt program