Unix på arbetstationer

Handledning

Handledning för användning av operativsystemet Unix på arbetsstationer.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA -- Datalogi och numerisk analys

Redigerad för matematik, matematisk statistik och statistiska inst. av Peter Nilsson och

Bengt Larsson. Översatt till TeX av Peter Nilsson och till HTML av Bengt Larsson.

Anpassad till våra datasidor av James Hakim

[Skärmbild]

                             Ett belamrat "datorskrivbord".

Gå till innehållsförteckning.,Gå tillbaka till  första sida

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim