Unix på arbetstationer

Regler för elevkörningar

De konton som utdelas till studenter är avsedda att användas i de kurser där datoruppgifter förekommer samt, i rimlig omfattning, för egen träning. Utveckling eller körning av program i kommersiellt syfte är förbjuden. Följande regler skall följas:


(Unixmanual)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim