Unix på arbetstationer

In- och utloggning

(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)


I detta kapitel beskrivs hur man påbörjar och avslutar en datorkörning vid arbetsstation. Normalt vill man också utnyttja ett fönstersystem för att kunna arbeta med flera uppgifter på samma gång detta beskrivs i kapitel 6.

Inloggning

Vid inloggning måste man identifiera sig för operativsystemet. Detta gör man genom att ge sitt användarnamn och sitt lösenord. Tryck på Return-tangenten på arbetsstationens tangentbord, eller flytta på musen. Då tänds arbetsstationens skärm och följande meddelande visas på skärmen (varianter förekommer):

  cramer login:

Före login står namnet på din arbetsstation (här cramer). Skriv ditt användarnamn. Observera att Unix skiljer mellan små och stora bokstäver. Tryck på Return-tangenten. All inmatning skall avslutas med Return. Unix frågar nu efter lösenord:

  Password:

Skriv ditt lösenord. Bokstäverna i lösenordet syns inte på skärmen, för att lösenordet inte skall avslöjas för obehöriga. Om du skriver fel får du meddelandet

  Login incorrect

och får börja om från början med användar- namn och lösenord. När du skrivit ditt användarnamn och ditt lösenord fås följande utskrift (exempel):

  Last login:  Thu Sep  7  10:49:43 on console
  SunOS Release 4.1.2 ...

Den första raden talar om när du sist var inloggad på arbetsstationen. Den andra raden talar om vilken version av Unix som används. Om de som är ansvariga för systemet har något att meddela, skrivs därefter ett meddelande från dem. Sedan kommer en fråga om vilket fönstersystem som ska köras:

  OpenWindows [o], X-Windows [x] or none [n]?

Du har 3 sekunder på dig att välja fönstersystem. Om du inte väljer något så får du X-Windows (som är det som normalt används).

Utloggning

När du har avslutat ditt arbete vid arbetsstationen är det viktigt att du loggar ut från den. Om du glömmer att logga ut kan någon annan sätta sig vid arbetsstationen och använda ditt konto.

Från X-windows och OpenWindows: placera markören över den grå bakgrunden, tryck på höger musknapp och välj Exit i menyn. Utan fönstersystem: skriv kommandot exit.

Om man har en egen arbetsstation eller om man bara mycket kortvarigt ska gå ifrån datorn kan man ''låsa'' den med xlock-programmet.


(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim