Unix på arbetstationer

Inledning

(nästa avsnitt, innehållsförteckning)


Operativsystemet Unix

I detta kompendium beskrivs dels operativsystemet Unix, dels hur man arbetar med Unix på arbetsstationer. Förutom själva operativsystemet beskrivs fönstersystemet X (det fullständiga namnet är X Window System), som utnyttjas på maths-arbetsstationer. Ett operativsystem är en samling program som administrerar en dators arbete och ser till att datorns CPU-tid samt primärminne och sekundärminnen utnyttjas effektivt. Dessutom ger operativsystemet användaren av datorn tillgång till kraftfulla hjälpmedel för t.ex. programutveckling. Operativsystemet Unix, som finns i många mer eller mindre kompatibla varianter, utvecklades vid Bell Laboratories i USA i början av 1970-talet. Unix är det operativsystem som är vanligast förekommande på arbetsstationer och minidatorer.

Arbetsstationens uppbyggnad

En arbetsstation är en kraftfull persondator med grafisk bildskärm. Användaren har möjlighet att arbeta med flera uppgifter samtidigt i ''fönster'' på skärmen. Kommunikationen mellan användaren och datorn underlättas av ''menyer'' och pekdon, en ''mus''. Arbetsstationerna vid maths är anslutna till ett datornät som ger tillgång till gemensamma funktioner t.ex. skivminnen och skrivare. Via nätet kan man också kommunicera med användare över hela världen. En arbetsstation består av fem delar:

Användarnamn och lösenord

Varje användare av arbetsstationerna måste vara registrerad i datorn (ha ett ''konto'' på datorn). Användarna identifieras med unika användarnamn (t ex johanl). Alla anställda kan få ett användarnamn om man kontaktar någon systemansvarig Elever tilldelas ett användarnamn när de behöver göra ett examensarbete eller liknande. Till varje användarnamn hör ett lösenord, som man måste ange tillsammans med användarnamnet vid varje datorkörning. Observera att du skall hålla ditt lösenord hemligt och att du skall välja ett lösenord som inte är alltför lätt för andra människor att gissa! Exempel på dåliga lösenord är namn (ditt eller någon annans), personnummer, telefonnummer eller bilens registreringsnummer. Ett bra lösenord är ett ''nonsensord'', dvs ett ord som inte finns i något språk. Du kan konstruera ett sådant ord genom att ta en mening och använda de första bokstäverna i varje ord, eller genom att ta ett befintligt ord och sedan stava det mycket fel. Du bör dock bara utnyttja bokstäverna a-z, A-Z och siffrorna 0-9 i ditt lösenord. Du bör också ändra lösenordet ibland (med kommandot yppasswd). Om någon känner till ditt lösenord kan han använda ditt konto och ändra eller förstöra program eller annat som du har skrivit. Han kan också använda ditt konto för att försöka bryta sig in i andra datorsystem. Kontakta systemansvarig om du har glömt ditt lösenord. Lita inte på att någon som bryter sig in på ditt konto är välvillig! Det går att logga in på våra datorer (via datornätet) från var som helst i hela världen.

Datorrum & lås

Det finns rum med datorer för studerande, examensarbetare etc. Fråga personalen var de finns. Rummen är låsta nyckel finns att lösa ut i sekretariatet. För att komma in i huset utanför dagtid behöver man ett magnetkort.


(nästa avsnitt, innehållsförteckning)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim