Unix på arbetstationer

Fönsterhantering

(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)


Inledning

Skärmen på en arbetsstation kan delas upp i ett antal separata områden, fönster. Varje fönster är kopplat till ett program. Programmen som exekveras i de olika fönstren är helt oberoende av varandra. Man kan t.ex. ha ett fönster för att ge kommandon till operativsystemet, ett för att editera textfiler osv. Datorn delar sin tid mellan programmen i de olika fönstren. Ett fönsterhanteringssystem är ett stort programpaket där det t.ex. finns rutiner för att skapa och ta bort fönster, för att skriva text och att rita bilder i fönstren och för att flytta omkring fönstren på skärmen. Det fönsterhanteringssystem som används på arbetsstationerna i matematikhuset har namnet X, version X11R5. Man använder musen för att kommunicera med X. Genom att flytta musen flyttar man markören på skärmen, och genom att trycka på någon av musens tre knappar beordrar man utförandet av olika kommandon (flyttning av fönster etc).

Start av X

X startas automatiskt när du loggar in på en arbetsstation. På skärmen dyker det efter en stund upp två fönster. Skärmen har då ungefär följande utseende:

Fönstret mitt på skärmen är ett ''terminalfönster'' där man kan skriva Unix-kommandon och få dem utförda. Det har en rubrik på formen

Fönstret längst upp till vänster är ett ''konsolfönster'' där meddelanden från fönstersystemet skrivs, här kan man inte skriva själv. Detta fönster har rubriken xconsole. I fönstersystemet kan man skapa nya fönster och placera dem var man vill på skärmen. Datorn kan skriva i alla fönster men tangentbordet är bara kopplat till ett fönster i taget, nämligen till det fönster som är aktivt. Man aktiverar ett fönster genom att flytta markören så att den befinner sig i fönstret.

Nedkoppling av X och utloggning

Flytta musen så att markören pekar i det grå bakgrundsområdet. Tryck ned högerknappen på musen. Då dyker en ''meny'' med ett antal alternativ upp på skärmen. Flytta markören till alternativet Exit och släpp upp musknappen.

X-operationer

Allmänt

För att ge kommandon till X använder man musen. Musen har tre musknappar som vi i fortsättningen kallar Vänster, Mitten och Höger. Om markören befinner sig i det grå bakgrundsområdet och man trycker på någon av musknapparna visas en popup-meny på skärmen. I menyerna finns flera vanliga operationer uppräknade. Man väljer en operation genom att flytta markören till önskat alternativ (texten markeras med ''invers video'') och släppa upp musknappen.

Några av alternativen under Höger har undermenyer, t ex Computers, Tools och Demos. För att välja ett altermativ ur en undermeny flyttar man markören till rutan till höger om texten. Då dyker en ny meny upp, där man kan välja på vanligt sätt.

TWM Windows (under Vänster)

I denna meny finns en lista över de fönster som finns för närvarande på din skärm. Om man väljer ett fönster så hamnar det ''främst'' på skärmen. Denna meny är bra om man har många fönster igång och det blivit svårt att hitta bland dem.

Window Ops (under Mitten)

Med operationerna i mittenmenyn kan man påverka fönstrens placering på skärmen, deras storlek osv. Det finns genvägar för vissa kommandon. I texten nedan avses med ''peka på ett fönster'' att flytta markören till fönstret. Med ''klicka på ett fönster'' avses att peka på ett fönster och trycka ned och omedelbart släppa upp en musknapp.

Main Menu (under Höger)

Här finns en del hjälpmedel. Bland annat editorer, ritprogram, kalkylatorer, mail-läsningsprogram, automatisk inloggning på andra datorer, skärmlåsningsprogram och en del annat. Prova! Denna meny och dess undermenyer kan komma att ändras då och då.

Fönster

Allmänt utseende

Alla fönster som skapas har en ram. Högst upp på varje fönster finns en fönsterrubrik med bland annat fönstrets namn. Längst till vänster i en del fönster finns en rull-list, där man kan klicka för att flytta omkring i texten.

Genvägar

Många av de vanligaste fönsteroperationerna kan utföras på mer än ett sätt: dels via menyer, dels på ett snabbare sätt som kräver färre tangenttryckningar.

Att kopiera text

Inbyggt i fönstersystemet finns funktioner för att kopiera text kopiera text mellan eller inom fönster. Detta kan vara bekvämt när man vill upprepa ett kommando som man givit tidigare. Man kan även hämta små textavsnitt från olika ställen och med hjälp av dessa bygga upp en kommandorad. Man kopierar text via en ''cut-buffert''. För att kopiera ett textavsnitt till cut-bufferten pekar man på textens början och trycker Vänster och pekar därefter på slutet och trycker Höger. När man sedan samtidigt trycker ''diamantknappen'' och Höger kopieras texten från cut-bufferten till textmarkörens plats.


(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim