Unix på arbetstationer

Diverse kommandon
   och hjälpprogram

(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)


Inledning

I Unix finns som ovan nämnts en riklig uppsättning av praktiska hjälpprogram. Några av dessa har beskrivits tidigare i samband med filhantering, t.ex. less. I detta kapitel beskrivs de oftast använda hjälpprogrammen. Många av kommandona har ett stort antal optioner som inte beskrivs här. Gör

för ytterligare information.

Ändring av lösenord

För att ändra sitt lösenord ger man följande kommando:

Operativsystemet frågar efter det nuvarande lösenordet (old password). När man har skrivit detta frågar systemet efter det nya lösenordet (två gånger för att eventuella felskrivningar skall upptäckas). Ett lösenord måste innehålla minst 6 tecken.

Informationskommandon

Processkontroll

Ett program (eller kommando) som startats men ännu inte avslutats kallas för en process. Den kan vara exekverande eller väntande. Man kan lista sina processer med kommandot

Man kan lista alla processer som finns i sin dator med

De processer som har användare root som ägare är program som sköter om olika systemfunktioner. Man kan se om någon annan användare har någon ''tung'' process igång som belastar genom att köra programmet

Då visas en lista över de mest CPU-krävande processerna. Listan uppdateras periodiskt av sig själv eller genom att man trycker på Blank. Avsluta top med q.

Man kan starta en process i bakgrunden med

Då kan man forsätta att arbeta i samma fönster. Om kommando producerar någon utskrift till skärmen dyker den upp och stör så den bör dirigeras till en fil (se I/O-omkoppling). Man kan t.o.m. logga ut, bakgrundsprocessen fortsätter att exekvera ändå. All utskrift som inte dirigerats till en fil försvinner då ut i tomma intet. För att veta om allt gått bra bör man också dirigera om eventuella felutskrifter. Dessa skrivs normalt också till skärmen (se I/O-omkoppling). Så här startar man program i bakgrunden med utskrift och felutskrift dirigerat till utfil:

Man kan vara trevlig mot andra användare på maskinen genom att ge sin bakgrundsprocess lägre prioritet så att den belastar datorn mindre. Detta görs med kommandot nice. Föregående exempel blir då:

En process som inte exekverar i bakgrunden säges exekvera i förgrunden. En sådan process kan tillfälligt stoppas med Control-Z (den avslutas alltså inte). Därefter kan processen placeras i bakgrunden med bg och plockas fram i förgrunden med fg.

Om en process blivit omöjlig att stoppa av någon anledning kan man använda kill-kommandot. Ta först reda på vad processen har för nummer med ps (numret står i kolumnen PID). Döda den sedan med

Hjälpprogram

De flesta av hjälpprogrammen läser som standard en fil, behandlar innehållet på något sätt och skriver resultatet på skärmen. Ofta vill man skriva resultatet på en fil eller skicka det vidare till ett annat program. Se kapitlet om I/O-omkoppling för en beskrivning av hur man åstadkommer detta.

Några blandade program

Komprimering av filer

Stora filer som man inte ska använda på länge kan komprimeras. En komprimerad fil tar mindre plats än en fil som inte är komprimerad, men kan inte behandlas av de vanliga Unix-programmen förrän man har ''dekomprimerat'' filen, dvs återställt den till sitt normala format. T.ex. kan man inte editera eller skriva ut en komprimerad fil. För att komprimera en fil ger man följande kommando:

Kommandot medför att fil komprimeras. Den komprimerade versionen av filen sparas med namnet fil.Z. Den ursprungliga filen tas bort. För att återställa den komprimerade filen fil ger man följande kommando:


(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim