Fråga Lund om matematik

Ställ en fråga

Ett urval av de frågor, som ställs under en vecka (måndag–söndag), besvaras senast påföljande tisdag. Svaren skickas ej med e-post. Sök bland redan givna svar, innan du ställer frågan. Många frågor återkommer ofta.

Innehållsansvarig är Kjell Elfström

Läs frågor månadsvis

Sök bland frågorna

Logisk operator

 

Text mellan citationstecken räknas som ett enda ord.
Matematikcentrum, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)