Fråga Lund om matematik

Hit är allmänheten välkommen att ställa frågor av matematisk karaktär och läsa svar på redan ställda frågor. Frågelådan drivs av Matematikcentrum vid Lunds universitet och har funnits sedan den 22 oktober 1996.

Innehållsansvarig är Kjell Elfström

Matematikcentrum, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)