Finn Lindgren, MCWeb

MCWeb

MCWeb är samlingsnamnet för ett antal webb-baserade program utvecklade för Matematikcentrum vid Lunds universitet. MCLogin hanterar inloggning och rättigheter, så att inte utomstående skall kunna ändra information i systemet. MCRoom hanterar intern lokalbokning. MCEvent hanterar seminarier och andra händelser, både samlat för hela huset, uppdelat på seminarieserier, samt med möjlighet att söka fritt.

Den här sidan innehåller information om programutvecklingen.

MCLogin

Gjort

Att göra

MCRoom

Gjort

Att göra

MCEvent

Att göra, etapp 1

Att göra, etapp 2

MCRep

Gjort

Att göra