[Skip navigation]

[LU]

Cramersällskapets höstkonferens 2009

Miljö- och Klimatstatistik

Program, torsdagen 22 oktober

13.15-13.20 Inledande ord av Rolf Larsson (ordförande för Cramersällskapet)
13.20-14.05 Anders Grimwall, ”Trender och brytpunkter i Östersjödata”
14.05-14.50 Kerstin Wiklander, ”Statistik på arktisk forskningsstation på Grönland”
14.50-15.30 Fika
15.30-16.15 Georg Lindgren, ”Statistik för klimatförändringar - orsaker? Konsekvenser!”
Byte av lokal till videokonferenslokal (Videokonferenslokalen, IKDC)
16.30-17.15 Peter Guttorp, ”Of what use is a statistician in climate modeling?”

18.30- Middag på Godset.

Program, fredagen 23 oktober

09.30-10.00 Fika
10.00-10.45 Markku Rummukainen, ”Om klimatfrågan i ljuset av mätdata och klimatmodeller; går de ihop?”
10.45-11.30 Olle Häggström, ”Att bemöta desinformation i klimatfrågan”

Alla föredrag utom Peter Guttorps kommer ske i matematikhuset, sal MH:309a (tredje våningen, södra delen av huset).

Hitta till konferensen

Matematikhuset är hus MH på kartan enligt länken
http://www.naturvetenskap.lu.se/images/Naturvetenskap/presentationsmtrl/karta_N_M_LTH.pdf
medan videokonferenslokalen finns i hus IKDC.

Information om hur man hittar hit finns på
http://www.maths.lth.se/location.html

Mailing address:

Erik Lindström
Mathematical Statistics
Centre for Mathematical Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

Phones & email addresses:

+46 46 22 245 78 (office)
+46 46 22 285 50 (dept)
+46 46 22 246 23 (fax)
erikl@maths.lth.se

Visitors address:

MH:129
Mathematics building
Sölvegatan 18
Lund, Sweden