Torsdagen den 10 januari 2002 i Röda rummet Ekologihuset, Sölvegatan 37


08.30 Introduktion

08.40 Erik Svensson, zooekologi: Evolutionär dynamik på korta tidsskalor

09.10 Anders Persson, limnologi: Storlekens betydelse vid interaktioner mellan fiskar

09.40 Anders Hargeby, limnologi: Alternativa stadier i grunda sjöar - orsaker och effekter

    1. Kaffepaus

10.30 Almut Kelber, funktionell morfologi: Colour vision diversity - butterflies as an exemple

11.00 Anders Ahlberg, paleontologi: Krita-tidens extrema växthusförhållanden: geologiska klimatsignaler och teoretiska klimatmodeller

11.30 Ole Stilborg, kvartärgeologi: Den tidigaste keramiken i Skåne - dess kontext och utveckling

13.15 Anna Fureby, livsmedelsteknologi: Ytkaraktärisering av pulver

13.45 Björn Hellquist, oorganisk kemi: Plankvadratiska komplex och deras roll i bekämpningen av cancer och andra sjukdomar

14.15 Magnus Ullner, fysikalisk kemi 1: Electrostatic Persistence Length - Getting Things Straight


Fredagen den 11 januari 2002 i Röda rummet Ekologihuset, Sölvegatan 37


8.30 Introduction

08.40 , radiofysik: Skapande och användning av hybridbilder för utvärdering av bildkvalitet inom diagnostisk radiologi

09.10 Åke Andersson, MAX-lab: Korta och långa elektronmoln vid MAX

09.40 Erik Wallén, MAX-lab: Ökat ljusflöde vid MAX-lab

    1. Kaffepaus

10.30 Roberta Ghetti, kosmisk och subatomär fysik: Phase Transitions in Nuclear Matter

11.00 Marjolein Thunnissen, molekylär biofysik: On the Road to new Anti-inflammatory Drugs

11.30 Derek Logan, molekylär biofysik: Structural Studies on a radical Enzyme: Ribonucleotide Reductase

13.15 Meelis Mölder, naturgeografi: Utbyte av energi och massa mellan atmosfären och skogliga bestånd

13.45 Harry Lankreijer, naturgeografi: Sveriges skogars kolbalans - relation till klimat, skötsel och störningar

14.15 Elena Poletaeva, matematik: Inledning till gruppteori

14.45 Nader Tajvidi, matematisk statistik: On Distribution Estimation and Prediction for Bivariate Extremes


ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!Postadress Box 118, 221 00 LUND (Internpost hämtställe 39) Besöksadress Sölvegatan 37 Telefon dir 046-222 71 82 Växel 046-222 00 00

Telefax 046-222 40 24 E-post Eivor.Terne@kanslimn.lu.se Internet http://www.naturvetenskap.lu.se