Seminars / Seminarier 1995

Department of Mathematical Statistics
Lund University with Lund Institute of Technology

19 december kl 10.15 i sal MH227.
Hasan Özduman och Örjan Svensson, Mat stat i Lund, presenterar sitt examensarbete
Wavelettransformering tillämpad på EKG-signaler och EKG-bilder

Abstract (postscript)


15 december kl. 14.00 i sal MH227.
Kasra Afserinejad, Avd f matematisk statistik, Linköpings Universitetet
The present position and potential developments of statistical design and analysis of experiments

Abstract (postscript)


8 december kl. 14.00 i sal MH227.
Henrik Smith, Zooekologiska institutionen, Lunds Universitet
Allt vad man missade på statistikkursen: en praktikers perspektiv


1 december kl. 14.15 i sal MH227.
Anders Holtsberg, Mat stat i Lund
Vad är Partiell Minsta Kvadrat och hur många parametrar är det egentligen i en anpassad modell?

Abstract (postscript)


17 november kl. 14.15 i sal MH227. PhD seminar
Pär-Ola Bendahl, Mat stat i Lund
Estimation and prognostic value of S-phase fractions in cancer cell populations


10 november kl. 13.15-15.00 i sal MH227.
Pär Johannesson, Mat stat i Lund
Konsten att använda och presentera sig på World Wide Web

Abstract (postscript)


30 oktober kl. 14.00 i sal MH227.
Zbigniew Michna, Hugo Steinhaus, Technical University Wroclaw and Dept of Mathematical Statistics, Lund University
Limit theorems in collective risk theory

Abstract (postscript)


13 oktober kl. 14.15 i sal MH227.
Roland Perfekt, Ulla Holst, Anna Lindgren, Georg Lindgren, Ola Hössjer, Attila Frigyesi, Mat stat i Lund
Rapporter från konferenser


29 september kl. 14.15 i sal MH227.
Marita Bruzell-Nilsson och Leif Bryngfors
Suplemental Instruction - Mentorprogrammet!

Abstract (postscript)


22 september kl. 14.15 i sal MH227.
Tobias Rydén, Matematisk statistik, Lund
On recursive estimation for hidden markov models

Abstract (postscript)


18 september kl. 14.15 i sal MH227.
Peter Taylor, Department of Applied Mathematics, University of Adelaide, South Australia
Calculation of quasi-stationary distributions of quasi-birth-and-death processes

Abstract (postscript)


15 september kl. 14.00 i sal MH227.
Marita Olsson, Matematiska institutionen, Göteborgs universitet
EM-skattning i fastyps-modeller

Abstract (postscript)


4 september kl. 14.15 i sal MH227.
Claudia Klüppelberg, Johannes Gutenberg-University Mainz
Analysis of time series with large fluctuations

Abstract (postscript)


30 augusti kl. 13.15 i sal MH227.
Martin Sköld, Mat stat i Lund, presenterar sitt examensarbete
Kernel intensity estimation for marks and crossings of differentiable stochastic processes

Abstract (postscript)


17 augusti kl. 14.00 i sal MH227.
Hermann Thorisson, Islands Universitet
Punkt-stationäritet i d dimensioner (med mera)

Abstract (postscript)


15 juni kl. 13.15 i sal MH227.
Eva Sjö, Mat stat i Lund
Konfidensområden för maxima och minima hos rekonstruerade ytor

Abstract (postscript)


9 juni kl. 10.15 i sal MH:C.
Harry Ascher
Misconceptions in reliability and their consequences


8 juni kl. 13.15 i sal MH227.
Niklas Karlsson, Mat stat i Lund, presenterar sitt examensarbete
Interactive target tracking in the bearing-time plot

Abstract (postscript)


8 juni kl. 14.00 i sal MH227.
Lars Holst, KTH
Om en tillväxtmodell

Abstract (postscript)


18 maj kl. 13.15 i sal MH227.
Bengt Lindoff, Mat stat i Lund
RLS-algoritmen med glömskefaktor, hur uppför den sig? eller Problemet att beräkna vissa skumma moment

Abstract (postscript)


11 maj kl. 13.15 i sal MH227.
Nedjad Losic, Mat stat i Lund, presenterar sitt examensarbete
A clinical trial with one interim analysis and a stopping rule for futility

Abstract (postscript)


4 maj kl. 13.15 i sal MH227.
Sture Holm, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet
Monoton regression och isoton regression


27 april kl. 13.15 i sal MH227.
Dietrich von Rosen, Uppsala Universitet
PLS och linjära modeller

Abstract (postscript)


16 mars kl. 15.15 i sal MH227.
Agnar Höskuldsson, DTU, Lyngby
PLS Regression and the H-principle of mathematical modelling

Abstract (postscript)


3 mars kl. 13.15 i sal MH227.
Håvard Rue, The Norwegian Institute of Technology, Trondheim
Loss function modeling in Bayesian imaging

Abstract (postscript)


28 februari kl. 15.15 i sal MH227.
Anders Holtsberg, Mat stat i Lund
Bootstrap, statistik och cyberrymden. En animerad datorföreställning utan virtuellt skyddsnät


14 februari kl. 15.15 i sal MH227.
Mattias More'n, Mat stat i Lund, presenterar sitt examensarbete
Jämförelse av några algoritmer för ML-skattning av parametrarna i MMPP

Abstract (postscript)


31 januari kl. 15.15 i sal MH227.
Bengt Ringne´r, Mat stat i Lund
Om finansmatematik

Abstract (postscript)