Felsannolikheter i system för igenkänning av fingeravtryck

Mikaela Hedbom


Centre for Mathematical Sciences
Mathematical Statistics
Lund Institute of Technology,
Lund University,
2001

ISSN 1404-6342
Abstract:
Detta examensarbete behandlar felsannolikheter i system för igenkänning av fingeravtryck. Systemen konstrueras för att känna igen fingeravtryck från personer som har tillträde till en dator, en byggnad eller liknande. Ideala system för igenkänning av fingeravtryck känner alltid igen fingeravtryck från behöriga personer, och misstar aldrig ett fingeravtryck från en inkräktare för ett fingeravtryck från en behörig person. I ett reellt system för igenkänning av fingeravtryck kan därför två typer av fel inträffa, dels kan systemet misslyckas med att känna igen ett fingeravtryck från en behörig person och dels kan systemet missta ett fingeravtryck från en inkräktare för ett fingeravtryck från en behörig person. Detta arbete behandlar i huvudsak sannolikheten att göra den senare typen av fel.
Eftersom en felklassificering som leder till att en knkräktare ges behörighet är en ovanlig händelse för de flesta system studeras felsannolikheten bäst med extremvärdesanalys. Då går man utanför intervallet för de obesverade värdena för att förutsäga hur stora extremvärdena kan bli. Varje person har sin egen felsannolikhet i förhållande till alla möjliga inkräktare. Denna felsannolikhet studeras för ett stort antal personer. Fördelningen för alla personers felsannolikheter avslöjar stora skillnader mellan individer; de flesta personer  har felsannolikheter av betydande storlek. Dessa killnader får ett flertal viktiga konsekvenser för systemets uppbyggnad.