Endimensionell Wavelettransform med applikation på EKG-signaler

Radu Dumbraveanu


Centre for Mathematical Sciences
Mathematical Statistics
Lund University,
1999E:4


Abstract:
Hjärtrelaterade sjukdomar, särskild hjärninfrakt, blir mer och mer vanliga. Hjärtinfrakt ger stoppad blodtillförsel till en del av hjärtat. Nya tekniker utvecklas ständigt för att, om det inte är möjligt att bota dessa sjukdomar, åtminstone upptäcka dem. Detta examensarbete syftar till att utveckla en teknisk m h a wavelettekniken som tidigt kan detektera ischemi m h a EKG-signaler. För detta syfte använde vi oss av en databas med EKG-registreringar från patienter som uppvisade experimentellt framkallad ischemi skapad genom användning av PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)
PTCA tekniken går ut på att föra in en smal slang med en liten ballong i änden i kroppen. Slangen förs in via ljumsken till olika delar av kroppen. I detta examensarbete har använts data (EKG-signaler elektrokardiografi som visar hjärtats aktivitet) inspelade under PTCA behandling. PTCA tekniken användes till att simulera ischemi (ballongen fördes in genom ett blodkärl, coronary artery, nära hjärtat och blåstes sedan upp) medan man registrerade den elektriska aktiviteten (EKG) från hjärtat. Hypotesen var att under ischemi förändras frekvensinnehållet i hjärtats aktivitet.
I detta examensarbete har denna förändring försökt upptäckas med hjälp av waveletteknik. Denna går bland annat ut på att bestämma frekvensinnehållet i en signal (i detta fall EKG-registreringen). Under inspelningen av EKG inducerades ibland mycket brus från omkringliggande apparatur i operationssalen där PTCA utfördes. För att någorlunda göra bot på effekten av detta används förutom filtrering i waveletmening också en robust teknik för skattning av signalen.