[Skip navigation]

[LU]

FMS065/MAS???: INSERT_course_name

På grund av programförändringar ges kursen både under VT1 och HT1 2006.

Aktuellt VT-06

Kursansvarig

Anna Lindgren, tel 046-222 42 76, anna@maths.lth.se, MH:136.

Kurslitteratur

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel

Omfattning

VT1-06 ingår två föreläsningar och två räkneövningar om 2 timmar per vecka samt 2 datorlaborationer om vardera 2 timmar med obligatorisk närvaro.

Valfria fortsättningskurser i matematisk statistik för M

Stationära stokastiska processer
Markovprocesser
Statistiska metoder för säkerhetsanalys
Försöksplanering