[Ful Bild]

MAS220: Försöksplanering

Institution/Avdelning:
Matematisk statistik, Matematikcentrum

Poäng:
5 poäng (7.5 ECTS credits)

Förkunskaper:
Grundläggande statistiska kunskaper.
Denna kurs kan t ex kombineras med någon av kurserna MAS215 Matematisk statistik för biologer och geovetare, 5p som ges under höstterminen 2001 eller MAS217 Matematisk statistik för kemister, 5p.

Tid:
Kursen går på helfart under perioden 20 februari till 21 mars 2002.

Kursmaterial m.m. finns på sidan för motsvarande kurs vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kursansvarig:
Föreläsningar och övningar kommer att hållas av Jan-Eric Englund, tfn: 040-41 52 36, e-post: Jan-Eric.Englund@bi.slu.se.

Kurssekreterare:
Aurelia Vogel, tfn: 046-222 45 77, e-post: aurelia@maths.lth.se

Kurslitteratur:

Allt kursmaterial utom Montgomery's bok (ej obligatorisk) säljs till självkostnadspris vid introduktionsmötet.

Kursuppläggning
Kursen innehåller en eller två inlämningsuppgifter per föreläsningstillfälle samt tre laborationer. Deltagarna förutsätts lämna in uppgifterna inom utsatt tid och fordringarna för ett godkänt betyg är att uppgifterna och laborationerna är godkända och inlämnade i tid. För väl godkänt fordras dessutom en kompletterande skriftlig tentamen. Kursen använder genomgående programpaketet SPSS.

Övrigt
Kursen ges tillsammans med en motsvarande kurs i försöksplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet och har därför deltagare från båda universiteten. Alla föreläsningar kommer dock att ges i Lund.


Jan-Eric Englund
Senast uppdaterad den 8 februari 2002.