[Ful Bild]

[Matematisk statistik] [Matematikcentrum] [Lunds tekniska högskola] [Lunds universitet]

MAS219: Matematisk statistik för fysiker, VT03

Institution/Avdelning:
Matematisk statistik, Matematikcentrum

Poäng:
6 poäng (9 ECTS credits)

Förkunskaper:
20 poäng i matematik eller motsvarande kunskaper.

Tid:
Kursen ges på halvfart under första halvan av VT03, under perioden 030120-030307. Den ges delvis gemensamt med motsvarande kurs för tekniska fysiker på LTH (se FMS012-Matematisk statistik för F)

Kurslitteratur:
Blom, G.: Sannolikhetsteori med tillämpningar, Lund 1984
Blom, G. & Holmquist, B.: Statistikteori med tillämpningar, Lund 1998

Kursansvarig:
Lena Zetterqvist
telefon: 046-222 48 03
epost:lena@maths.lth.se


Senast ändrad 17 december 2002,Lena Zetterqvist