[Hoppa över navigeringen]

[Lunds Universitet]

MASB01: Matematisk statistik för biologer och geovetare

Aktuellt HT-07

Kursansvarig

Per-Erik Isberg, tel 046-222 89 08, Per-Erik.Isberg@stat.lu.se

Kurssekreterare

Aurelia Vogel, tel 046-222 45 77, aurelia@maths.lth.se

Kurslitteratur

Omfattning

Kursen är på 7.5 högskolepoäng (5 poäng) och har ca 3 timmars föreläsning och 2 timmar räkneövning/datorlaboration per vecka under perioden 4 oktober 2007 - 16 januari 2008.

Datorlaborationer

Utöver föreläsningar och räkneövningar ingår fem datorlaborationer. Laborationerna utförs i programpaketet SPSS. Laborationerna sker på PC under Windows NT. För tillgång till datorerna utanför ordinarie lektionstid finns det möjlighet att rekvirera kort till datorsalen (depositionsavgift 200 kr) hos kurssekreterare Aurelia Vogel i MH227.

Examination

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel