[Ful Bild]

MAS212 Multivariat analys

Poäng: 5.

Kursen ges som självstudiekurs 1996/1997.

Förkunskaper:
För tillträde till kursen krävs 30 poäng i matematik och kunskaper i matematisk statistik motsvarande inledande kurs i inferensteori.

Allmänt

Kursmaterial:
Applied Multivariate Statistical Analysis, R.A. Johnson/D.W. Wichern, Prentice-Hall 1992
Theory and Applications of Correspondence Analysis, M.J. Greenacre, Academic Press 1984
Övningar

Datamaterial:
Nederbörd (precip.dat) Disharge (disch.dat)
Air-pollution data (airpoll.dat)
Iris (iris.dat) Iris? (iriswho.dat)
Dogs (canine.dat)
Cities (cities.mat)
Lab4 (lab4.mat)

Laborationer

Projekt

Matlab Toolboxar:
SATI
SATII
MATI


new Last updated: Fri 13 sep 1996

Under construction