[MASA01] [Matematisk statistik] [Matematikcentrum] [Lunds universitet]

MASA01B: Matematisk Statistik, grundkurs - inferensteori

Aktuell information (senast uppdaterad: 5 februari 2015):

 • Det finns en informationsfolder här, med korta beskrivningar av alla Matstats fortsättningskurser, när de går och vilka förkunskaper som behövs.
 • Lösningar för 15de januaris tenta
 • Muntan: på torsdagen den 5 februari hos Tatiana Turova (i biblioteket!).
 • Institution/Avdelning: Matematikcentrum, Matematisk Statistik

  Tid:
  Föreläsningar: tisdag, onsdgag 1315-1500
  Övningar: fredag 1015-1200
  Rum:
  MH:228

  Kurslitteratur:
  Sven Erick Alm, Tom Britton. Stokastik: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar (OBS! Listan av tryckfel i boken)

  Planerad schema (avsnitt 7, 7.2-7.6, 8.2-8.3, 9.2, 9.3 i boken):

  Föreläsning
  Material
  1 Inledning, statistikor som funktioner av stickprovet  och fördelningsfunktioner, Riesz sats
  2 Egenskaper hos skattningar (inkl. asymptotiska), momentmetoden
  3 Momentmetoden (fortsättning), Maximumlikelihoodmetoden
  4 Minstakvadratmetoden, Skattningar i standardfördelningar (och av fördelningar)
  5 Konfidensintervall, allmän metod för konfidensintervall, referensvariabler
  6 Konfidensintervall (fortsättning), hypotesprövning: grundläggande begrepp, testvariabelmetoden
  7 Hypotesprövning: konfidensmetoden, likelihoodkvottest
  8 Stickprovsfördelningar (t,χ2), inferens vid normalfördelningen
  9 Inferens vid normalfördelningar (två stickprov), normalapproximation.
  10 Binomialfördelning, Poisson-fördelning; sitckprov i par. Läs även http://is.gd/uwuxif
  11 Icke-parametriska metoder: test av anpassning.  Handout; man kan se också ett bevis
  12 Homogenitetstest, oberoendetest, Fischers exakta test
  13 Enkel linjär regression
  14 Enkel linjär regression (förtsättning), multipel linjär regression

  Övningsschema:
  För 14 november: 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, och 7.2.13
  För 21 november: laboration, rum MH:230,231. (csv-filen, uppgiften -- senast uppdaterad 14/11)
  För 05 december: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3*
  För 09 december (obs! tisdag): 7.5.1-7.5.5, 7.6.2-3,7.6.2-5, 7.6.7, 7.6.11-14, 7.6.19; också 8.1.1, 8.2.1-8.2.6, 9.2.1-9.2.3 ska betraktas i klassen
  För 12 december: laboration, MH:230,231 (csv-filen, uppgiften)

  Examination: Skriftliga tenta, på torsdag den 15 januari 2015, kl. 08-13 i Eden 026.
  Omtenta: på fredag den 30 januari 2015 kl. 08-13 i Sparta D.

  OBS! Inga hjälpmedel tillåts (förutom miniräknare och statistiska tabeller vid behöv).

  En gamla tenta: här.
  OBS! Med tänke på att vi använder den nya boken skulle tentan vara lite annorlunda. Däremot kan man göra alla övningar i boken som är relevanta till avsnitten från kursschemat.

  Kursansvarig hösten 2014:
  Stanislav Volkov