[MASA01B] [Matematisk statistik] [Matematikcentrum] [Lunds universitet]

MASA01: Matematisk Statistik, grundkurs

Detaljerad information:
Delkurs 1 MASA01A (sannolikhetsteori)

FIRST MEETING: September 1, MH:309A, 13:15-15:00

Delkurs 2 MASA01B (inferensteori)

FURTHER SCHEDULE: Tuesday 13-15, Wednesday 13-15, Friday 10-12 (see Delkurs 1 for the places)

IMPORTANT NOTE: In order to be registered you have to show up in class at least once during the first week. ALL THE QUESTIONS concerning your own registration address to the secretary MARIA LÖVGREN!

Laborationer i MASA01A (sannolikhetsteori)
  Lab1 Swedish version
  Lab1 English version

  Lab2 Swedish version
  Lab2 English version

Institution/Avdelning:
Matematikcentrum, Matematisk Statistik

Kursplan:
pdf-fil

Poäng:
15 hp (15 ECTS credits).

Förkunskaper:
52,5 hp matematik.

Tid:
Kursen ges på halvfart under höstterminen.

Kurslitteratur:
”Probability and Statistics, Michael J. Evans, Jeffrey S. Rosenthal

(One may check http://www.bokfynd.nu/1429224622.html
when buying this book.)

Examination:
Består av skriftliga tentamina på varje del (slh-teori och inf-teori) för sig, samt (efter godkända skriftliga tentamina) muntlig tentamen på hela kursen. För godkänd kurs krävs även godkända laborationsredogörelser.

Kursansvarig Delkurs 1 HT2015         Kursansvarig Delkurs 2 HT2015
Tatyana Turova Stanislav Volkov
telefon: 046-2228543
email: tatyana "at" maths.lth.se