[Hoppa över navigeringen]

[Lunds Universitet]

FMSF75: Matematisk statistik AK för W

Kursmaterial HT-18

Allmänt

Datamaterial och filer

Samtliga m-filer och mat-filer som används i kursen hittar du här.

Rutinen autocorr kan kopieras här.

OBLIGATORISKT MOMENT: Test i Mozquizto

Genom att logga in med din StiL-adress och registera dig på kursen ''Matematisk Statistik grundkurs'' når du det obligatoriska testet i sannolikhetsteori. Du får 10 frågor slumpmässigt utvalda och för att bli godkänd måste du klara minst 6. Du kan göra testet hur många gånger du vill och du har ingen tidsbegränsning vid testtillfället. Deadline för testet är fredagen 21 september 2018.

OBLIGATORISKT MOMENT: Kursens projektuppgift

ScalableLearning

I år använder vi det webbaserade undervisningsverktyget Scalable Learning. Där finns t.ex. ett antal inspelningar där teorimoment presenteras. För att nå dem registrera dig på ScalableLearning (använd vid behov nyckel SEVTX-77906).

Lektionsblad

OH-blad från föreläsningar

F1 (3/9), F2 (6/9), F3 (13/9), F4 (19/9), F5 (24/9), F6 (4/10), F7 (8/10), F8 (15/10), F9 (23/10) då behandlas tenta från 2017-10-23; lösning.

Programlänkar

Adobe Akrobat Reader för att läsa pdf-filer.