[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF75: Matematisk statistik för W

Kursen finns numera i lärplattformen Canvas.

Aktuellt

KURSMATERIAL FÖR HT2018

Videoclip med teori i ScalableLearning (använd vid behov nyckel SEVTX-77906)

Förkunskapskrav

Kurschef

Lena Zetterqvist, tel 046-222 48 03, lena@maths.lth.se, MH:320.

Kurssekreterare

Maria Lövgren, tel 046-222 45 77, marial@maths.lth.se,

Kurslitteratur

Omfattning

Kursen har 8 föreläsningar och 18 lektioner om vardera 2 timmar. Under lektionerna arbetar ni med uppgifter/projekt i fasta grupper enligt samarbetslärande. En närmare beskrivning av kursens undervisningsformer finns här. Denna figur ger en bild av kursens upplägg.

Examination

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH