[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF75 (tidigare FMS140): Matematisk statistik för W

Aktuellt

KURSMATERIAL FÖR HT2017

Kursmaterialet (inklusive videoclip med teori) i ScalableLearning

Förkunskapskrav

Frågor om detta och kursregistrering besvaras av vår studierektor; anna@maths.lth.se.

Kurschef

Lena Zetterqvist, tel 046-222 48 03, lena@maths.lth.se, MH:320.

Kurssekreterare

Maria Lövgren, tel 046-222 45 77, marial@maths.lth.se,

Kurslitteratur

Omfattning

Kursen har 8 föreläsningar och 18 lektioner om vardera 2 timmar. Under lektionerna arbetar ni med uppgifter/projekt i fasta grupper enligt samarbetslärande. En närmare beskrivning av kursens undervisningsformer finns här.

Examination

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH