[Skip navigation]

[LU]

FMSF60: Statistiska metoder för säkerhetsanalys, 7.5hp

Aktuellt

Litteratur

Datorprogram

På de 6 datorövningarna används det matematiska programmeringspaketet Matlab. Som student kan man ladda ner programmet till sin egen dator från http://program.ddg.lth.se/ om man vill experimentera själv också. Det finns en matlabintro att öva på.

Kurschef

Joakim Lübeck, MH:237b, joa@maths.lth.se.

Undervisningsformer

Kursen består av

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs:

Betyg på den skriftliga tentamen utgör också betyg på hela kursen.

Hjälpmedel vid tentamen

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen:

Allmäna kursdokument

Kursprogram

Läsvecka 1

Läsvecka 2

Läsvecka 3

Läsvecka 4

Läsvecka 5

Läsvecka 6

Läsvecka 7

Extentor

Tentamenstillfällen