[Hoppa över navigeringen]

[Lunds Universitet]

FMSF55(tidigare FMS035): Matematisk statistik AK för C och M

Kursmaterial VT-18

Allmänt

Kompletterande kurslitteratur

Test i Mozquizto

Genom att registera dig på kursen ''FMSF55 Matematisk statistik för C och M'' på sidan Mozquizto når du kursens databaserade test. Det ingår tre obligatoriska test:

Matlabuppgifter och Miniprojekt

De datamaterial som behövs till kursens Matlabuppgifter hittar du här! Ladda ner hela zip-filen med Matlabfiler.

OBS! Mozquizto3 anger vilket datamaterial du ska arbeta med i Miniprojekt I. Datamaterialet hämtar du här:

Instruktioner kring rapporten från miniprojekten

Lektionsblad till övningarna

Vid varje övningstillfälle arbetar ni utifrån ett blad som innehåller kommentarer och läsanvisningar till uppgifterna på övningen. Bladet ger också tips om vilka avsnitt i boken som man kan läsa som förberedelse inför nästa övning samt vilka övningar man bör ha gjort innan man kommer till övningen. Antalet övningar på kursen är få. Utnyttja dem så effektivt som möjligt genom att räkna uppgifter hemma!

Föreläsningar

Videoclip med teori i ScalableLearning

I år använder vi det webbaserade undervisningsverktyget Scalable Learning. Där finns t.ex. ett antal inspelningar där teorimoment presenteras. För att nå dem registrera dig på ScalableLearning och (vid behov) använd kursnyckel ZFGNW-36336.