[Hoppa över navigeringen]

[Lunds Universitet]

FMSF55 (tidigare kod FMS035): Matematisk statistik AK för C och M

Aktuellt

Hur hittar jag uppgiftstexterna till Miniprojekt I och Miniprojekt II?
  • I Miniprojekt I väljer du EN av uppgifterna 9.1 (kullager) och 9.2 (lagerhållning)
  • I Miniprojekt I väljer du EN av uppgifterna 9.13 (värmebehov) och 9.14 (järnvägsflytt)
Uppgiftstexten finns i studiematerialet "Räkna med variation OCH längst bak i de handledningar som delades ut vid kursstart.

KURSMATERIAL för kursomgång VT19

Kursansvarig VT19

Lena Zetterqvist, tel: 046-222 48 03, epost: lena@maths.lth.se. MH:320

Kurslitteratur

Omfattning

Kursen har 13 föreläsningar och 8 räkneövningar om 2 timmar samt handledning till Matlabuppgifter. Två av Matlabuppgifterna (miniprojekt) ska redovisas skriftligt.

Examination

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

Valfria fortsättningskurser i matematisk statistik för C och M

Stationära stokastiska processer
Markovprocesser
Statistiska metoder för säkerhetsanalys
Försöksplanering
Linjära och logistisk regression