[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF50 (tidigare FMS032): Matematisk statistik för L och V

Aktuellt

KURSMATERIAL FÖR HT2017

Omfattning

Kursen har 13 föreläsningar och 8 handledningstimmar om 2 timmar.

Förkunskapskrav

Frågor om detta och kursregistrering besvaras av vår studierektor; anna@maths.lth.se.

Kurschef

Lena Zetterqvist, tel 046-222 48 03, lena@maths.lth.se, MH:320.

Kurssekreterare

Maria Lövgren, tel 046-222 45 77, marial@maths.lth.se,

Kurslitteratur

Examination

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH