[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF50 (tidigare FMS032): Matematisk statistik för L och V

Aktuellt

KURSMATERIAL FÖR HT2018

Omfattning

Kursen har 13 föreläsningar och 8 handledningstimmar om 2 timmar.

Förkunskapskrav

Frågor om detta och kursregistrering besvaras av vår studierektor; magnusw@maths.lth.se.

Kurschef

Peter Gustafsson, tel 046-222 44 42, pegus@maths.lth.se, MH:129.

Kurssekreterare

Susann Nordqvist, tel 046-222 45 77, susann.nordqvist@matstat.lu.se,

Kurslitteratur

Examination

Tentamenstillfällen

Tillåtna hjälpmedel

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH