[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF45/MASB03: Aktuell information VT20 för F och fysiker

Aktuellt

Länkar

Litteratur

Utdelat material

Datorövningar/Laborationer

Datorövningarna göres på egen hand eller i små grupper. Till varje datorövning hör ett antal kontrollfrågor i Mozquisto som måste besvaras för att få godkänt.