[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF45/MASB03: Aktuell information VT19 för F och fysiker

Aktuellt

Länkar

Logga in med din StiL-identitet.

Litteratur

Utdelat material

Datorövningar

Datorövningarna göres på egen hand eller i små grupper. Till varje datorövning hör ett antal kontrollfrågor i Mozquisto som måste besvaras för att få godkänt.