[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF45/MASB03: Matematisk statistik för C, D, F, Pi, I

Aktuellt

Förkunskapskrav

Frågot om detta och kursregistrering besvaras av vår studierektor.

Kurslitteratur

Extentor

Tillåtna hjälpmedel

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH