[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSF25: Matematisk statistik - kompletterande projekt

Aktuellt

Anmälda deltagare kontaktas via mail av kursansvarig.

Beskrivning

Ges endast för den som läst Byggingenjör i Helsingborg och behöver komplettera FMAF30/FMSF30 5hp med 2.5hp Matematisk statistik för att få motsvarande FMS032/FMSF50 eller FMS035/FMSF55 7.5hp. Kursen ges två gånger per år och samläses med laborationerna på FMSF50 i lp2 respektive FMSF55 i lp4. Kursanmälan görs av utbildningsprogrammet.

Kurschef

Lena Zetterqvist, tel 046-222 48 03, lena@maths.lth.se, MH:320.

Kurssekreterare

Maria Lövgren, tel 046-222 45 77, marial@maths.lth.se,

Kurslitteratur

Omfattning

Kursens schemalagda tillfällen (schema i TimeEdit):

Examination

Deadline för projektrapport är 2017-12-13.

Laborationer och miniprojekt

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH