[Matematisk statistik] [Matematikcentrum] [Lunds tekniska högskola] [Lunds universitet]
[Ful Bild]

FMSF15/MASC03: Markovprocesser

In English

Aktuell information höstterminen 2016

Aktuell information höstterminen 2017

Aktuell information höstterminen 2018 (you shall be redirected there in 5 seconds)

Institution/Avdelning:
Matematisk statistik, Matematikcentrum

Poäng:
FMSF15: 7.5 högskolepoäng (7.5 ECTS credits)
MASC03: 7.5 högskolepoäng (7.5 ECTS credits)

Förkunskaper:
FMSF15: Se Kursplan LTH (SV) här eller förkunskapskrav på kurser i Matematisk statistik på LTH
MASC03: Se kursplan NF (SV) här

Kurslitteratur:
Rydén och Lindgren: Markovprocesser, KFS. Dessutom kompletterande kopierat material.

För den som vill ha en mer heltäckande och omfattande bok rekommenderas antingen D. Stirzaker: Stochastic Processes and Models (Oxford University Press) eller S.M. Ross: Introduction to Probability Models (Academic Press). För den ännu mer ambitiöse studenten är P. Brémaud: Markov Chains. Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. (Springer-Verlag) en utmärkt text, som också håller högre matematisk nivå än kompendiet (dock inte avskräckande hög!).

Examination:
För godkänt på kursen fordras godkänd skriftlig tentamen samt deltagande i datorlaborationerna.


Last modified: Mon Jun 5 19:55:51 GMT 2017