[LUBild]

Lunds Universitet / N-fak - LTH / MatCent / MatStat / Utbildning / Matstat AK för Byggingenjörer


Matematisk statistik - FMS 601, HT-08


Aktuellt

Kursen är nerlagd och ersätts från och med hösten 2009 av VTVA30 Grundläggande statistik
Den som vill kan fortfarande tenta FMS601 i Lund vid alla tentatillfällen för FMS032 Matematisk statistisk för Väg-och-vatten och Lantmäteri. Eftersom FMS601 är mindre än FMS032 ska ni ha en egen tenta. Därför måste ni anmäla er till Anna Lindgren, anna@maths.lth.se senast tre arbetsdagar innan tentatillfället.

Från och med läsåret 2014/15 ges FMS032 i följande tentamensperioder:

Se listan över matstattentor för tid och plats

Kursbeskrivning:

Institution/avdelning: Matematisk statistik, LTH

Poäng: 4.5 högskolepoäng.

Kurssekreterare:
Maria Lövgren, tel 046-2224577, email: marial@maths.lth.se

Kursplan:
Kursplan 2008/09

Kursstart 2008:
Kursprogram_HT_08.pdf

Laborationer:
I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Laborationer hålls
vecka 36, 39, 41 samt 42. Tid och plats, se separat schema.

Kursmaterial till Laboration 1:

Kursmaterial till Laboration 2:

Kursmaterial till Laboration 3:

Kursmaterial till Laboration 4:

Kurslitteratur 2008:
K. Vännman: Matematisk statistik, 2002, Studentlitteratur, ISBN: 9144016905
Officiell tryckfelslista: .pdf
Ytterligare tryckfel: .pdf
Linjär Regression, Kompendium. "Matematisk Statistik". Delas ut under föreläsning. Finns här .pdf. Utdrag ur G. Blom "Statistikteori med tillämpningar".Last modified: Fri Oct 24, 2014 by Anna Lindgren
Validate: HTML / CSS