Next: About this document

mas 209, 5p / fms 071, 4p

Försöksplanering och linjära modeller, ht 1996

Expedition

Kurssekreterare Eva Engelbert Jönsson, rum MH:216B, träffas mån-fre kl. 8.30-12, 13-16, tel 222 45 77.

Kurslitteratur

Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments, Wiley, 3rd ed., New York 1991.

Blom, G., Linjära statistiska modeller, Lund 1971. (Endast för MAS 209. Kompendiet säljs på institutionen.)

Sigmon, K., MATLAB Primer, Dept. of Mathematics, Univ. of Florida 1993. (Häftet säljs på KFS.)

Ev. kompletterande material kommer att delas ut under kursens gång.

Schema

Föreläsningar må 8-10 i MH:143, datorlaborationer på onsdagar (tid bestämmer vi vid första föreläsningen må 2/9) samt seminarier fr 8-10 i E:1144. Ett mera detaljerat schema delas ut vid kursstarten.

Laborationer

Kursen innehåller sex obligatoriska datorlaborationer (med programpaketet MATLAB). Av utrymmesskäl måste laborationerna utföras i labgrupper om två . För att kunna använda datorerna utanför bokad labtid behövs ett särskilt magnetkort med personlig kod (ett kort per labgrupp), vilket kan lösas ut hos kurssekreteraren mot en deposition om kr. 100:-.

Seminarier

Syftet med seminarierna är att ge tillfälle till uppföljning och diskussion av de problem och resultat som framkommit vid laborationerna samt att knyta samman teori och praktik. Seminarierna utgör en viktig del av kursen och deltagande är därför obligatoriskt.

Examination

Deltagande i datorlaborationer med tillhörande seminarier utgör en del av examinationen. Dessutom ingår en projektuppgift som skall redovisas skriftligen (evt. med en muntlig uppföljning). Uppgiften får gärna lösas och redovisas i grupper om två. Det finns också visst utrymme för dem som så önskar att själva formulera en lämplig projektuppgift.

Kursansvarig

Halfdan Grage, rum MH:317, tel 222 40 60, epost halfdan@maths.lth.sehalfdan@
Wed Nov 06 08:21:20 MET DST 1996