FMS032: Matstat AK för L, HT07


Tentaresultat dec 07
Visning 7/1 13.30--13 i MH227.
Tenta dec 07
Tentalösningar dec 07

Kursprogram första veckan Föreläsningsmanus första veckan
Kursprogram andra veckan Föreläsningsmanus andra veckan
Ingen matstat tredje veckan pga geomatik.
Kursprogram fjärde veckan Föreläsningsmanus fjärde veckan
Kursprogram femte veckan Föreläsningsmanus femte veckan
Kursprogram sjätte veckan Föreläsningsmanus sjätte veckan
Kursprogram sjunde veckan Föreläsningsmanus sjunde veckan

Kursprogram åttonde veckan, första i Lp2 Föreläsningsmanus åttonde veckan
Ingen matstat nionde veckan pga geomatik.
Kursprogram tionde veckan, 5-9 nov Extra övningar tionde veckan Lineära normalmodeller och minstakvadratskattningar
Kursprogram elfte veckan, 12-16 nov Lösningar till extra övningar Matrisformulering av regression
Kursprogram tolfte veckan, 19-23 nov Kovarians och kriging
Kursprogram trettonde veckan, 26-30 nov Lösningar till extra övningar veckorna 12 och 13
Sista veckan: Repetition Läsanvisning
Formelsamling
Matlabhandledning
Laborationer
Bengt Ringner