FMS033: Matstat AK för L, HT06

Tentaresultat dec 2006

Var och när kursen börjar hösten 2006.


Kursprogram första veckan Föreläsningsmanus första veckan
Kursprogram andra veckan Föreläsningsmanus andra veckan
Kursprogram fjärde (och tredje) veckan Föreläsningsmanus tredje och fjärde gången
Kursprogram femte veckan Föreläsningsmanus femte gången
Kursprogram sjätte veckan
Kursprogram sjunde veckan Föreläsningsmanus konfidensintervall

Kursprogram åttonde veckan Föreläsningsmanus åttonde veckan
Kursprogram nionde veckan
Ingen matstat tionde veckan pga geomatiktenta.
Kursprogram elfte veckan Övningsuppgifter elfte veckan Lösningar elfte veckan Lineära normalmodeller och minstakvadratskattningar
Kursprogram tolfte veckan (13-17 nov) Matrisframställning av regression
Kursprogram resten av kursen (20 nov - ) (13-17 nov)
Material för repetition.
Väntevärden
Normalfördelningen
Läsanvisningar
Formelsamling
Matlabhandledning
Laborationer
Projekt
Bengt Ringner
Last modified: Thu Dec 21 11:28:44 CET 2006