[Skip navigation]

[LU]

FMSF20 Matematisk statistik, allmän kurs, 7.5hp för E-13 och senare

Aktuellt

Länkar

Kursmaterial

Datorprogram

På de fyra datorövningarna används det matematiska programmeringspaketet Matlab. Som student kan man ladda ner programmet till sin egen dator från http://program.ddg.lth.se/ om man vill experimentera själv också. Det finns en matlabintro att öva på.