[Skip navigation]

[LU]

Aktuellt and viktigt (uppdateras löpande; senast 2020-02-05)

Länkar

Kursmaterial

Datorprogram

På de fyra datorövningarna används det matematiska programmeringspaketet Matlab. Som student kan man ladda ner programmet till sin egen dator från http://program.ddg.lth.se/ om man vill experimentera själv också. Det finns en matlabintro att öva på.

Extentor

Se denna sida.