[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMS012: Matematisk statistik för C, D, F, Pi, IKursen har bytt kurskod till FMSF45/MASB03. Följ länken för att komma till den nya kurshemsidan.

Inaktuellt

Förkunskapskrav

Frågot om detta och kursregistrering besvaras av vår studierektor.

Kurslitteratur

Extentor

Tillåtna hjälpmedel

Valfria fortsättningskurser

Se Kurser i matematisk statistik vid LTH