[Matematisk statistik] [Matematikcentrum] [Lunds tekniska högskola] [Lunds universitet]
[Matstat AK för F] [Övriga kurser]


FMS011: Matematisk statistik AK för F, VT02

Aktuellt

Kursen är nerlagd och, från och med VT-03, ersatt med FMS012, se denna för kursmaterial.


Anna Lindgren
Last modified: Thu Jan 16 13:48:05 MET 2003